Molim da video Werner Heisenberg odgledate u full HD:

Ovaj video je nastao uz podršku Goethe instituta BiH. Veliko hvala posebno Alexandri Mittler i Mirzi Kovačeviću 

Werner Karl Heisenberg, rođen 5. decembra 1901.u Würzburgu, Kraljevina Bavarska, Njemačko Carstvo, njemački je teoretski fizičar, jedan od pionira kvantne mehanike. Upravo je za oblast kvantne mehanike 1932. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku i to za formulisanje kvantne teorije.
 
Heisenberg je studirao fiziku i matematiku na dva velika njemačka univerziteta: na Ludwig Maximilians univerzitetu u Minhenu te na Univerzitetu Georg August u Gӧttingenu, gdje mu je mentor bio još jedan veliki njemački naučnik, Max Born.
 
Ako je Heisenberg imao samo 31 godinu kada je dobio Nobelovu nagradu, koliko je imao kada je postavio princip u naučne zakone za koje je dobio Nobelovu nagradu. Glavno otkriće, Princip neodređenosti, Heisenberg je opisao i razvio 1927. godine, dakle kada mu je bilo svega 26 godina. 23. februara 1927. u pismu upućenom kolegi, austrijskom fizičaru Wolfgangu Pauliju, Heisenberg opisuje svoj princip. Već 1929. Heisenberg postaje globalni superstar u oblasti nauke te kao gostujući profesor drži predavanja širom svijeta, uključujući i SAD. On je jedna od ličnosti koja će inspirirati nove naraštaje američkih zaljubljenika u fiziku da se opredijeli upravo na specijalizacije iz oblasti kvantne mehanike.
 
Heisenbergov princip neodređenosti jedan je od osnovnih postulata moderne kvantne teorije. Ovaj princip nas vodi u svijet čestica manjih od atoma, za koje, kako je Heisenberg zaključio, ne vrijede pravila koja su nama poznata. Upravo je zbog toga svijet kvantne mehanike čudan i “otkačen”.
 
Naime, prema ovom pravilu, što bolje i preciznije izmjerimo jedno svojstvo elementarne čestice, to nam je neko drugo njeno svojstvo manje poznato. U slučaju elektrona, te nama tako dobro poznate čestice manje od atoma (dakle, subatomske čestice) – što više znamo o poziciji tijela, to manje znamo o momentu njenog kretanja i suprotno: što više znamo o brzini kojom se ta čestica kreće, to manje precizno možemo odrediti gdje je ta čestica oko atoma. Zamislimo to ovako: ako možemo vrlo precizno izmjeriti brzinu kretanja nekog automobila na autoputu i, recimo, ta brzina iznosi 130km/h, mi manje znamo gdje je taj automobil: jednostavno, kada utvrdimo da je on na nekom mjestu, on zapravo već nije na tom mjestu, nego je još dalje. Zamislite šta je tek sa elektronima, koji osciliraju oko atomskog nukleusa brzinama tek nešto manjim od brzine svjetlosti! Heisenbergov princip je stvorilo novu sliku atoma: atoma oko kojeg se nalazi “oblak” elektrona”.
 
Heisenberg je time dopunio sliku atoma koju je napravio njegov kolega i prijatelj, Niels Bohr. Osim toga, Heisenberg je nakon otkrića neutrona, subatomskih čestica u nukleusu atoma koje je 1932. identificirao James Chadwick, predložio i svoj model neutronsko-protonske građe nukleusa atoma.
 
Sam princip neodređenosti, osim što je promijenio sliku atoma, otvorio je prozor u jedan sasvim novi svijet neobičnih čestica manjih od atoma. Vrhunac tog shvatanja svijeta i materije je nešto što zovemo Standardni model čestica – model koji opisuje i predviđa ponašanje i osobine niza subatomskih čestica.
 
Osim Nobelove nagrade za fiziku, Heisenberg je dobitnik niza drugih priznanja i nagrada. Postao je član Royal Society, što je prestižan naslov u naučnim krugovima. Kako krv nije voda, jedan od njegovih sinova, Martin Heisenberg, postao je poznat njemački neurobiolog i genetičar.
 

 

Werner Heisenberg je preminuo 1. februara 1976.  u Minhenu, Bavarska, tada Zapadna Njemačka.