Alabama je odlučila: u februaru 2024. godine donesena je presuda Vrhovnog suda u Alabami koja je rekla da smrznuti embriji zakonski predstavljaju djecu. Šta ovo znači, zašto je važno i zbog čega se dogodilo?

Širom Alabame vlada bijes i zbunjenost oko toga kako dalje postupiti nakon što je Vrhovni sud države  presudio da su smrznuti embriji ljudska bića, što je odluka s potencijalno dalekosežnim posljedicama koja bi mogla promijeniti zdravstvenu njegu o reproduktivnom zdravlju žena u državi koja već ima jedan od najstrožih zakona o pobačaju u zemlji.

Ova odluka predstavlja problem za sve one koji žele djecu putem metoda in vitro oplodnje (in vitro fertilization, IVF). Tri klinike za IVF u Alabami su već obustavile ove procedure. IVF ovom odlukom postaje nedostižan za mnoge koji pokušavaju dobiti djecu.

Ljekari  su rekli da je odluka, koja je proglasila embrije “izvanmateričnom djecom”, grubo pogrešno razumjela reproduktivnu medicinu i bila “razorna” za neplodne pacijente. Da li je u pitanju naivno tumačenje ili namjerna sabotaža postupaka izvanmaterične oplodnje? Sama odluka je direktan nastavak, reperkusija obaranja odluke Roe vs. Wade.

Roe v. Wade

“Roe v. Wade” je, podsjetimo, presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država iz 1973. godine koja je legalizirala pravo na pobačaj u SAD-u. Ova presuda je donesena u slučaju “Roe v. Wade” gdje je žena po imenu Jane Roe, pseudonim za Normu McCorvey, pokrenula tužbu protiv državnih zakona u Teksasu koji su ograničavali pristup pobačaju. Vrhovni sud je presudio da je pravo na pobačaj dio prava na privatnost žene, zaštićeno Četrnaestim amandmanom Ustava SAD-a, te da država ne može potpuno zabraniti pobačaj u prvom tromjesečju trudnoće. Presuda “Roe v. Wade” ima dubok utjecaj na zakonodavstvo i politiku pobačaja u SAD-u i šire – kao i njeno obaranje (overturn).”Roe vs. Wade overturn” se odnosi na mogućnost da Vrhovni sud poništi ili preokrene svoju raniju odluku u slučaju “Roe vs. Wade”. To bi značilo da bi sud donio novu presudu koja bi omogućila državama da donesu zakone koji bi ograničili ili čak potpuno zabranili pobačaj.

Budite uvjereni: Ovo je direktna posljedica poništenja presude Roe protiv Wadea,” rekao je Biden u saopštenju.”Odbacivanje mogućnosti žena da same donose ove odluke za sebe i svoje porodice je skandalozno i neprihvatljivo” dodao je Biden u saopštenju.

Kako je došlo do ovoga?

Odluka Vrhovnog suda u Alabami proglasila je embrione “izvanmateričnom djecom” u slučaju koji je proizašao iz incidenta u klinici za plodnost u Mobileu (grad u Alabami). U decembru 2020.godine, pacijentica klinike zalutala je u skladište kriogenih embrija, podigla izuzetno hladno spremište iz skladišta i odmah ga ispustila, uništavajući embrije unutar njega.

Tri para su podnijela tužbu pod državnim zakonom o neosnovanom ubojstvu maloljetnika. Niži sud je odbacio slučaj, jer su sudovi više puta utvrdili da su embrioni smatrani imovinom, a ne ljudima, stoga se “neosnovano ubistvo” ne bi primjenjivalo. Parovi su se žalili na najviši sud države, gdje je većina sudaca presudila u njihovu korist, odlučivši da se zakon o neosnovanom ubojstvu primjenjuje na “svu nerođenu djecu, bez obzira na njihovu lokaciju”.

Zapravo, oni su, kako bi dobili odštetu po osnovu ubistva maloljetnika, potopili druge ljude, jer je sad IVF kriminaliziran, odnosno ako se šta desi embrijima, to nije više oštećivanje i uništavanje imovine, nego ubistvo djeteta. Ovo, s druge strane, znači da će se manje klinika i ljekara odlučivati da radi IVF, jer mogu biti optuženi za ubistvo. Time će ova procedura postati skupa, rijetka, nedostižna za mnoge koji je žele. Danas se oko 2% beba u SAD rodi putem IVF-a. Prolajferi (pro-life), odnosno, protivnici abortusa, ovim su sami sebi uskočili u usta – ova odluka znači da će se roditi manje djece. Ultrakonzervativci su se izborili da neki ljudi nemaju djecu.

U ovoj odluci nauka i biološke činjenice nisu poštovani, niti su konsultovani eksperti iz oblasti ljudske reporodukcije, očito.

Suci u Alabami su uveli ideju da se “potpuno razvijeno novorođenče ili dijete” može “gestirati do kraja u in vitro okruženju”, iako ne postoji način gestacije embrija izvan ljudske materice duže od otprilike sedam dana.

U stvarnosti, da bi se obavila in vitro oplodnja, ljekari prvo potiču  jajnike pacijentice da proizvedu nekoliko jajašaca. Ta jajašca se izvade i oplode spermom in vitro, što je latinski izraz za “u staklu” (otuda izraz “beba iz epruvete”, kako bi to Nadrealisti nazvali – “Mensur iz menzure”), stvarajući embrije koji se sastoje od grupe nekoliko stotina ćelija i nazivaju se blastocisti. Liječnici obično ugrade jedan ili dva embrija u matericu pacijenta oko šestog dana razvoja embrija.

Očekuje se da će u svakoj od ovih faza određeni broj embrija propasti. Postoje jajašca koja se možda neće oploditi, oplođena jajašca koja možda neće postati embriji i embriji koji nikada neće stvoriti zdravo dijete. Neka će biti odbačena na genetičkim testovima. Ljekari  često ovo nazivaju “neefikasnost reprodukcije”, i zato se IVF obično oslanja na stvaranje više embrija kako bi uspio. Taj embrio, ta oplođena jajna ćelija, blastocista – jednostavno nije osoba.

Posljedice

Ova odluka će utjecati na naučna istraživanja embriona, te na pacijente koji su preživjeli rak jer im sužava mogućnosti da dobiju djecu, iako terapije protiv raka, kao što su radijacija i hemoterapija, negativno utječu na kvalitet reproduktivnih ćelija, pa se mnogi pacijenti odlučuju da sačuvaju jajne stanice prije početka terapije. Odluka također može značiti da ljudi neće moći odbaciti embrije ako ih više ne žele koristiti, zahtijevajući da se oni čuvaju zauvijek – čak i ako jedan ili oba roditelja umru.

Kako navodi američki bioetičar Arthur Caplan, ovo ima još neke reperkusije o kojima treba razmišljati:
  • Tretiranje embrija kao beba sigurno će se koristiti za pokušaj ograničavanja pristupa kontracepciji. Mnogi u pokretu protiv pobačaja (“pro-life”) tvrde da spirale i pilula za hitne slučajeve Plana B djeluju tako što sprječavaju implantaciju oplođenog jajašca te su stoga oblici ubistva. I to uprkos činjenici da stručnjaci kažu da ovi oblici kontracepcije djeluju tako što prije svega sprječavaju oplodnju.
  • Odluke poput Alabame također će imati velike implikacije na trudnice. Ako se embrij zakonski smatra sićušnom osobom, tada se primjenjuju zakoni o ugrožavanju djeteta. Alabama bi mogla reći da se trudnice moraju kazniti zbog neodmaranja u krevetu, pretilosti, pijenja ili pušenja. Država bi ženu mogla prisiliti na carski rez protiv njezine volje. Ako se trudnica u bilo kojoj fazi trudnoće mora podvrgnuti hemoterapiji za liječenje raka, od nje se može zahtijevati da pričeka i najprije rodi. I nijednoj trudnici, bila ona svjesna svoje trudnoće ili ne, ne bi bilo dopušteno upotrijebiti naprednu direktivu za prekid zdravstvene njege ako je neizlječivo bolesna.
  • Mnogi parovi sada koriste pre-mplantacijski genetički skrining embrija kako bi izbjegli dijete s teškom ili smrtonosnom genetičkom bolešću. Uništavanje ‘oboljelih’ embrija neće biti dopušteno u Alabami ili bilo kojoj drugoj državi koja slijedi ovu odluku. I niti jedna žena koja je trudna ili čak potencijalno trudna neće moći sudjelovati u kliničkom ispitivanju koje bi moglo naštetiti embriju.

Pseudonauka i politička veponizacija naučnih pitanja stvaraju loše pravne odluke. Wannabe teokratska razmišljanja su također diskriminatorna prema drugim grupama, onim čije religije ili ateizam ne fermaju rečenice kako je bog stvorio čovjeka po svom liku. Ovakvi zakoni vode diskriminaciji svih onih koji ne pripadaju određenom puritansko-konzervativnom krugu. Kada se teologija umiješa u zakone, to uništava sekularnost i urušava demokratiju.