Zanimljivi su tragovi koje nam istorija ostavlja i koje naučnici, uz pomoć sofisticiranih tehnologija mogu pronaći i ispričati priče pomoću njih. Tako saznajemo da je Tutankamonov bodež izrađen od jednog neobičnog materijala

Hemijska analiza željeznog bodeža pronađenog u grobnici kralja Tutankamona identificirala je vrstu meteorita iz kojeg je metal izveden – i sugeriše da je nož mogao biti dar drugog vladara.

Srednji sadržaj nikla (11,8 ± 0,5 wt%) uz prisutnost Widmanstättenovog uzorka implicira da je izvorni meteorit oštrice bodeža oktaedrit.

Widmanstättenove figure, poznate i kao  Widmanstättenove linije ili Widmanstättenova struktura su posebne linije koje se javljaju kod kristala u legurama željeza i nikla, a mogu se naći u metalnim meteoritima i zato su osnova za razlikovanje vanzemaljskoga – meteoritskog od zemaljskog željeza.

Nasumično raspoređene crne mrlje bogate sumporom vjerojatno su ostaci inkluzija troilita (FeS) u željeznom meteoritu.

 

 

Sačuvani Widmanstätten uzorak i ostatak troilita pokazuju da je željezni bodež proizveden kovanjem na niskoj temperaturi (<950 °C). Zlatna drška s nekoliko postotaka kalcija bez sumpora upućuje na korištenje vapnene žbuke umjesto gipsane kao ljepljivog materijala za ukrase na dršku. Budući da je upotreba vapnene žbuke u Egiptu počela tokom ptolemejskog razdoblja (305. – 30. pr. Kr.), zlatna drška koja sadrži kalcijum upućuje na njegovo strano porijeklo, vjerojatno iz Mitanija u Anatoliji, kao što sugeriše jedno od pisama iz Amarne u kojima se kaže da je željezni bodež sa zlatnom drškom poklonio kralj Mitanni Amenhotepu III, djedu Tutankamona.

Sad zamislimo kako je spoznaja tih ljudi da je Tutankamonov bodež napravljen od nečega što nije zemaljsko mogla utjecati na njihovu percepciju svijeta i vlastite moći. Željezo koje je palo s neba je svakako dar za posebne.