...

Kategorija: Vještačka inteligencija-AI

AI despotizam

Fašizam u stvarnosti nikada nije pobijeđen. No, pored jačanja autoritativnih režima, jačanja...

Rad u doba tehnološke revolucije

Međutim niko od svih oni koji obećavaju nove profesije još nije u stanju predvidjeti koje će to profesiji biti. I niko ne govori o programima reedukacije i socijalne pomoći onima koji izgube posao zbog promjene načina rada. O ljudima koji imaju desetak ili manje godina pred penziju i koji su bili ponosni na svoje poslove i odjednom im se svijet okrenuo naopačke. Svijet nije spreman za ovu promjenu i nemamo sistem i plan kako tome pristupiti. 

Učitavanje