Ostaci duge kosti djevojčice “Denny”, izvor: Thomas Higham/University of Oxford

Neandertalci i denisovci nisu imali puno prilike da se sreću, s obzirom da su prvi živjeli u Evropi, a potonji u Sibiru, ali ako bi se sreli, njihove interakcije su bile plodonosne. Nedavna genetička analiza ostataka kostiju (primjerak nazvan Denisova 11, duga kost) starih oko 50 000 godina, pronađenih u ruskoj pećini Denisova, pokazala je kako se radi o djevojčici od otprilike 13 godina, čija je majka bila neandertalka, a otac denisovac. Djevojčica je od milja nazvana “Denny”.

Rad naučnika sa Odsjeka za evolutivnu genetiku pri Institutu Max Planck objavljen je 22. avgusta 2018. godine u časopisu Nature, pod nazivom The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father”. U radu je učestvovao i čuveni Svante Pääbo, možda jedno od najvećih imena u oblasti humane evolutivne genetike, poznat i po knjizi u kojoj neandertalce kategorizira kao podvrstu Homo sapiens tj. kao Homo sapiens neanderthalensis. Također, u radu je učestvovala i  Viviane Slon, vrsna paleogenetičarka.

 

Ova analiza je do sada najizravniji dokaz postojanja miješanja spomenute dvije vrste. Naučnici već dugo znaju za miješanje neandertalaca i modernih ljudi, a pretpostavljalo se da je moglo doći i do miješanja evropske populacije neandertalaca i sibirske/altajske populacije, ali dugo nije bilo izravnih dokaza za to. Naime, ovo je prvi put da je otkrivena individua iz prve generacije miješanja denisovaca i neandertalaca – prije je pronađen jedan primjerak ranog Homo sapiensa koji je imao pra-pra-prapretka neandertalca tj. pretka neandertalca unazad 4-6 generacija.

 

Stanična DNK Denny je pokazivala kako joj je odnos heterozigotnih alela približan 50%:50%, što ukazuje na to da se radi o prvoj generaciji potomaka ovakvog miješanja. Njena mitohondrijalna DNK, ona koju nasljeđujemo isključivo od majki, je 100% neandertalska. Također, interesantno je da i njen otac zapravo ima određenog neandertalskog porijekla, možda čak i nekoliko stotina generacija unazad. Dennyina majka je bila bliža hrvatskoj populaciji neandertalaca, koja je hiljadama kilometara udaljena od pećine Denisova, nego ostacima neandertalaca koji su također bili pronađeni u istoj pećini.

Sve ovo sugerira da su ove dvije grupe iz roda Homo nekoliko puta u toku istorije migrirale na području zapadne Evrope i Sibira – jedni su iz Sibira išli na zapad, a drugi iz područja Evrope prema Sibiru. Ipak, neandertalci i denisovci su formirali dvije genetički distinktne grupe i nikada nisu “srasli” u jednu populaciju. Zašto je to tako, vrlo je nejasno. Moguće je da su geografske barijere bile tako zahtijevne da nisu dopustile konvergenciju.

Stručnjaci u oblasti ne preferiraju korištenje naziva “hibrid” u slučaju Denny jer to implicira preveliku genetičku razliku, a neandertalci i denisovci su bili mnogo bliži u genetičkom smislu.