Homo floresiensis, izvor: Jim Watson/AFP

Flores je indonezijsko ostrvo koje pripada grupi Malih Sundskih ostrva, a naseljavaju ga ljudi koji su, kao većina Indonežana, nešto niže stature od nas. To je naročito neobično jer su 2003. na zapadnom dijelu ostrva otkriveni ostaci jedne vrste iz roda Homo, koja će dobiti naziv Homo floresiensis (“čovjek sa Floresa”), a koji će u ostati upamćeni kao “hobiti” jer su rastom imali tek 1 metar. Novije procjene kažu da je ova vrsta postojala prije otprilike 50 000 – 60 000 godina, dakle, paralelno sa našom vrstom.

Stanovnici ostrva Flores, komparacija visine, izvor: IFLS
 
 
Morali bismo se zapitati da li današnji stanovnici ostrva Flores imaju mrvicu “hobitske” DNK. U radu nadavno objavljenom u časopisu Science (1), naučnici Richard Green sa University California, Santa Cruz, Joshua Akey sa Princeton University te njihove kolege su proučavali genetičku varijaciju kod 32 stanovnika ostrva Flores, koji su bili mali rastom. Također su obavili i 10 sekvencioniranja genoma stanovnika, a sve to u potrazi za tračcima DNK Homo floresiensis.

Kod današnjih stanovnika ostrva Flores su nađeni fragmenti neandertalske i denisovske DNK, ali nije bilo dokaza o postojanju fragmenata Homo floresiensis. Međutim, to ne znači da je istraživanje bilo uzalud – i iz ovih rezultate se mogu izvući važni zaključci. Današnji stanovnici ostrva imaju varijante gena koje su povezane sa niskom staturom neovisno o prethodnim stanovnicima. Dakle, mora da je na ostrvu postojao selektivni pritisak kroz mehanizam poligenske selekcije, koji je favorizirao stvaranje manje stature, odnosno, da je niski rast dva puta potpuno odvojeno evoluirao kod stanovnika ovog ostrva
 

 

  • 1. Joshua M. Akey

 

  • Richard E. Green et al.

Evolutionary history and adaptation of a human pygmy population of Flores Island, Indonesia. ScienceVol. 361, Issue 6401, pp. 511-516.