Već neko vrijeme traju rasprave, ponajviše one na internetu, da li je virus SARS-CoV-2 iz prirode, u kontaktu ljudi s divljim životinjama, prešao na ljude i izazvao pandemiju kojoj svjedočimo ili je virus „pobjegao“ iz laboratorije. Čak među zavjerolozima postoje i mišljenja, za koja nema čvrstog osnova, da je virus namjerno kreiran u laboratoriji u Wuhanu.

Mada, teoretski, može doći i do „bijega virusa“ iz biosigurnosnih laboratorija visokog nivoa – primjerice ako bi neko zaboravio da se strogo pridržava sigurnosnih mjera ili se zarazi prilikom rada s virusom, ipak je ovo malo vjerovatan scenario. Većina naučnika je sklona vjerovati da je ipak došlo do prirodnog skakanja virusa s jedne na drugu vrstu.

No, ono što jeste problem u cijeloj priči je što nema dovoljno dokaza ni za ovu tvrdnju. Kina nije dozvolila istrazi Svjetske zdravstvene organizacije dovoljan uvid u situaciju, pa je ova istraga proglašena manjkavom. Čak je skupina prominentnih naučnika u magazinu Science pisala o tome kako treba više dokaza za tvrdnju da je virus preskočio prirodno na ljude. U tom pismu iz maja 2021. međunarodna grupa od 18 biologa, imunologa i drugih naučnika kritikovala je nalaze izvještaja o porijeklu virusa i pandemije koji je u martu objavio tim pod vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Potpisnici pisma su pozvali na opsežniju procjenu dvije hipoteze: da je virus SARS-CoV-2 ušao u ljudsku populaciju i počeo se širiti nakon „bijega“ iz laboratorije ili usljed preskakanja virusa sa neke životinjske vrste na ljude. Samo pismo je više poziv na transparentnost i objektivnost u nauci nego branjenje teze o laboratorijskom porijeklu virusa.

Zašto je uopšte važno pitanje porijekla virusa?

Pa, važno je jer bi nam ovi podaci pomogli u pripremi za buduće pandemije – ili pomogli da spriječimo da dođe do njih.

Ova perspektiva, objavljena u Science pod naslovom “The animal origin of SARS-CoV-2” ipak kaže da je trgovanje životinjama osjetljivim na koronavirus šišmiša vjerovatni uzrok pandemije COVID-19. Blizak kontakt s divljim vrstama zbog uništavanja staništa, trgovanja krznom, divljim životinjama za tržnice egzotičnog mesa ili u svrhu alternativne medicine – sve su to naše djelatnosti kojima stvaramo „idealne“ uslove za evoluciju virusa i njihov prelaz sa životinja na nas kao novog domaćina. Primjerice, na tržnici u Wuhanu identificirano je 38 divljih životinja kojima se trgovalo zbog ovog ili onog razloga. To su naprosto idealni uslovi – uz veliku koncentraciju ljudi i naseljenost – da dođe do katastrofe.

Iskustva sa epidemijama SARS i MERS nam govore da je ovo najvjerovatniji scenario nastanka pandemije. Jedno istraživanje objavljeno u Scientific Reports  pod naslovom “Animal sales from Wuhan wet markets immediately prior to the COVID-19 pandemicu junu 2021. koje se izgubilo u gomili radova koji su čekali objavljivanje ili bili objavljeni na temu pandemije, nudi nove dokaze koji idu u korist teze prirodnog porijekla virusa.

Prema tom radu, kune, feretke, cibetke, rakunski psi i drugi sisavci za koje se zna da u sebi nose koronavirus godinama su se prodavali na vidljivom mjestu u trgovinama diljem grada, uključujući i Huanan tržnicu, mjesto za koje se najviše vežu teorije porijekla virusa, za koje su vezani mnogi od najranijih slučajeva kovida. Podatke u ovom radu je tokom 30 mjeseci prikupljao Xiao Xiao, kineski virolog.

U maju 2017. Xiao je započeo istraživanje 17 trgovina na četiri tržnice u Wuhanu u kojima se prodaju žive divlje životinje. Pokušavao je pronaći izvor krpeljne bolesti slične lajmskoj koja se godinama ranije proširila u provinciji Hubei. On je nastavio mjesečne posjete sve do novembra 2019. godine, kada je otkriće tajanstvenih slučajeva upale pluća nepoznatog porijekla, za koje sada znamo da je u pitanju bio COVID-19, označilo  početak pandemije. Zato su se njegove posjete naglo prekinule.

Kada je pandemija izbila, i slučajevi infekcije se povezali s tržnicom Huanan, kineske vlasti su naredile provođenje epidemiološko-sanitetskih mjera i uništavanje životinja kako bi spriječili dalje širenje, u čemu nisu uspjeli – virus je već našao svoj put do svjetskih putnika koji su ga raširili dalje. Međutim, ovako su nestali i dokazi koji bi mogli pomoći u istrazi. Međutim, Xiaove pedantne bilješke ovdje imaju veliki značaj.

Kada je Xiao poslao svoj rad Scientific Reportsu, izdavač ovog časopisa, čuveni Springer Nature (koji izdaje i Nature) je kontaktirao Svjetsku zdravstvenu organizaciju, kao partnera.

U istrazi Svjetske zdravstvene organizacije, provođeni su i intrvjui sa svjedocima i istraživači su dobijali odgovore kako nikada nisu vidjeli da se na tržnici prodaju žive životinje. Međutim Xiaove bilješke pokazuju suprotno – da su žive životinje itekako bile prisutne na tržnici. 38 vrsta, od kojih 31 zaštićena su se prodavale na ovim pijacama. 

Dakle sa živih životinja u takvom okruženje bi moglo doći do širenja i konačno imamo dokaze da su se zaista prodavale žive životinje na tim tržnicama. Ovo je dokaz više za prirodno porijeklo virusa.

Naravno, ovo sve još nije konkluzivno, a i Američka obavještajna agencija tek treba da da zaključke svoje istrage, za sada je samo dostupno prilično kratko objašnjenje iz neklasificiranih dokumenata. Zbog uništavanja dokaza, možda nikada ne saznamo tačan slijed događaja koji su doveli do pandemije, ali s ovim malim dijelovima slagalice stičemo bolju sliku – da će prije biti da je u pitanju prirodno prelijevanje virusa.

 Bloomberg je još opširnije pisao o ovoj studiji i dokazima.

Krajem avgusta Kai Kupferschmidt za Science izvještava o formiranju nove grupe WHO za istraživanje porijekla ovog patogena.