Na slici se nalazi model kompleksa pore nukleusa ćelije, strukture koja dozvoljava da iz nukleusa izađe RNK. To je najveća molekularna mašina u našim ćelijama. Ove pore prolaze kroz membranu nukleusa, povezujući ga s citoplazmom. Strukturu je dešifrovala umjetna inteligencija AlphaFold.

Više od decenije molekularni biolozi pokušavaju sastaviti model ovog proteina, koji kontroliše protok molekula u i iz nukelusa stanice, gdje se nalazi genom, odnosno cjelokupna DNK ćelije.

Stotine i hiljade ovih kompleksa postoje u svakoj stanici. Svaki se sastoji od više od 1000 proteina koji zajedno tvore prstenove oko pore kroz nuklearnu membranu. Ovih 1000 dijelova slagalice izvučeno je iz više od 30 proteinskih građevnih blokova koji se isprepliću na bezbroj načina.

Godine 2016. tim predvođen Martinom Beckom s Instituta za biofiziku Max Planck u Frankfurtu izvijestio je o modelu koji je pokrivao oko 30% kompleksa nuklearnih pora i oko polovice od 30 građevnih blokova, nazvanih Nup proteini.

Zatim, prošlog jula, londonska kompanija DeepMind, dio Alphabeta – Googleove matične tvrtke – objavila je AI alat pod nazivom AlphaFold. Softver bi mogao predvidjeti 3D oblik proteina iz njihovog genetičkog slijeda s velikom preciznošću. Ovaj softver je pomogao i u dešifrovanju nuklearnog kompleksa.