Oganeson (Og) je sintetički hemijski element, atomskog broja 118 i tek je odnedavno član Periodnog sistema elemenata.

Oganeson je ime dobio u čast ruskog hemičara Jurija Oganesiana 24. novembra 2016. Ima najveću masu od svih poznatih hemijskih elemenata, dok nastavak –on u nazivu ovog elementa sugerira da pripada grupi inertnih gasova, zajedno sa helijumom, neonom, argonom, kriptonom, ksenonom i radonom.

Inače, sintetiziran je još 2002. godine na Institutu za nuklearna istraživanja u Dubni i sve do priznavanja sadašnjeg imena nosio je naziv ununoktij (Uuo). Najdostupniji izotop ovog elementa je oganeson-294, što znači da ovaj oblik oganesona ima 118 protona i 176 neutrona u jezgri.

 

 

Međutim, to što ima najveći atomski broj i najveću relativnu atomsku masu, znači da oganeson ima i najviše elektrona od svih elemenata Periodnog sistema što utječe na to da ovaj element ima malo drugačija svojstva.
Prema istraživanjima koja su proveli timovi naučnika sa Novog Zelenda i iz SAD, čini se da oganeson nema standardnu elektronsku konfiguraciju, nego da se njegova posljednja elektronska ljuska ponaša kao elektronski gas.

Naučnici predviđaju da perturbacije elektrona koji osciliraju oko jednog ovakvog masivnog nukleusa remete elektronske nivoe i podnivoe tipičnog atoma te stvaraju rijedak oblik gasa koji posjeduje negativni naboj.

Zbog veoma kratkog poluživota najdostupnije izotopa oganesona, od svega 0.7 milisekundi, praktično je nemoguće eksperimentalno potvrditi ili opovrgnuti ovo predviđanje, pa se naučnici okreću teoretskim matematičkim modelima.