Naučnici sa australijskog Univerziteta u Queenslandu (UQ) otkrili su vezu između opstruktivne apneje za vrijeme spavanja i povećanog rizika od razvoja demencije. Pokazali su da hipoksija – kada je mozak lišen kisika – uzrokuje istu selektivnu degeneraciju neurona koji stradaju u demenciji. Apneja u snu je neugodna, ali je i zdravstveni rizik.

Apneja za vrijeme spavanja je ozbiljan poremećaj kod kojeg disanje stalno počinje i prestaje tokom spavanja. Prekidi u disanju mogu smanjiti razinu kisika u krvi što može oštetiti moždane stanice. Osim toga, opstruktivna apneja za vrijeme spavanja povezana je s nekoliko drugih bolesti, poput hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti i depresije, koje mogu povećati rizik od Alzheimerove bolesti.

Što se tiče Alzheimerove bolesti, jedna meta-analiza devet opservacijskih studija (1) sugeriše da opstruktivna apneja u toku sna može povećati rizik od kognitivnog pada ili Alzheimerove bolesti za 1.68 puta, a druga meta-analiza pet studija sugeriše (2) da je apneja češća kod oboljelih od  Alzheimerove bolesti.

I dok se znalo za povezanost apneje i rizika od Alzheimerove bolesti, malo se zna o mehanizmima na koje ovaj poremećaj sna uzrokuje oštećenje ćelija mozga. Naučnici s Univerziteta u Queenslandu su u radu objavljenom u Nature Communications u novembru 2022. pod naslovom “Cholinergic basal forebrain degeneration due to sleep-disordered breathing exacerbates pathology in a mouse model of Alzheimer’s disease” otkrili potencijalni mehanizam na miševima.

Pokazali su kako sama deprivacija sna kod miševa uzrokuje samo blago kognitivno oštećenje. Oni su razvili i novu metodu za induciranje disanja poremećenog spavanjem, kao što se dešava kod ljudi s apnejom i otkrili da miševi pokazuju pogoršanu patologiju i obilježja Alzheimerove bolesti.

Njihovi su rezultati otkrili da je holinergička neurodegeneracija posredovana nakupljanjem proteina zvanog HIF-1 (4), odnosno nuclear hypoxia inducible factor 1 alpha. Ovo je faktor transkripcije, povezan s angiogenezom (stvaranje krvnih sudova), a važan je za razvoj sisara, ali i kod nastanka raka. 

Vraćanje razine kisika u krvi tokom spavanja kako bi se spriječila hipoksija spriječilo je patološke promjene izazvane apnejom u snu, navodi se u radu.

“Ovi nalazi sugerišu signalni mehanizam kojim apneja inducira holinergičku bazalnu degeneraciju prednjeg mozga”, stoji u radu.

Reference:

1. UQ study explains link between sleep apnoea and dementia

2. Bubu OM, Brannick M, Mortimer J et al. (2017) Sleep, Cognitive impairment, and Alzheimer’s disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sleep  40.

3.Emamian F, Khazaie H, Tahmasian M et al. (2016) The Association Between Obstructive Sleep Apnea and Alzheimer’s Disease: A Meta-Analysis Perspective. Front Aging Neurosci  8, 78

4. Qian, L., Rawashdeh, O., Kasas, L. et al. Cholinergic basal forebrain degeneration due to sleep-disordered breathing exacerbates pathology in a mouse model of Alzheimer’s disease. Nat Commun 13, 6543 (2022).

5. Lee JW, Bae SH, Jeong JW, Kim SH, Kim KW. Hypoxia-inducible factor (HIF-1)alpha: its protein stability and biological functions. Exp Mol Med. 2004 Feb 29;36(1):1-12. doi: 10.1038/emm.2004.1. PMID: 15031665.