Kako podstaknuti sudjelovanje žena u STEM, dakle u oblasti nauke, tehnologije, matematike i inženjerstva? Postoje intervencije koje imaju efekta. Prema izvještaju Svjetske banke koji analizira globalne dokaze o tome kako povećati sudjelovanje žena u STEM području (Hammond i sur., 2020), obećavajuće intervencije uključuju:

• Suočavanje s rodno usmjerenim pristranostima u nastavnim materijalima i metodama poučavanja. Na primjer, biografije žena koje su uspjele u muškim dominiranim područjima mogu promijeniti karijerne aspiracije djevojčica s tradicionalnih na netradicionalna područja. Studije pokazuju da su dječaci i djevojčice u vrtiću jednako entuzijastični prema matematici i nauci.

• Uključivanje roditelja djevojčica kako bi se preoblikovali roditeljski stavovi prema sudjelovanju žena u STEM području, jer roditelji utječu na postignuća i aspiracije djece. Na primjer, informisanje roditelja o prednostima odabira STEM predmeta putem brošura ili web stranica može povećati njihovu podršku sudjelovanju žena u STEM predmetima.

• Isto tako, predstavljanje ženskih uzora i pružanje mentorske podrške kako bi se smanjio jaz u vjerovanju. Uzori pružaju primjere uspjeha koji se može postići (“Mogu biti poput nje”) i često također pružaju predložak ponašanja koji može biti potreban za postizanje uspjeha. Reprezentacija znači mnogo.

Pored ovoga navedenog, važno je i poticanje sudjelovanja u vannastavnim aktivnostima. Posjete muzejima, natjecanja, vannastavni klubovi te kampovi za robotiku i kodiranje, biologiju, hemiju i fiziku mogu potaknuti interesovanje za STEM među i dječacima i djevojčicama.

Nedovoljno pričamo o tome šta je moguće raditi kada završite neki STEM studij. Pristup više informacija o mogućnostima karijere i povratima proučavanja STEM-a može povećati interesovanje djevojčica i utjecati na njihove obrazovne odabire. Dosta djevojaka se ne odlučuje na ovu karijeru iz prostog razloga što misle da tu neće imati posla i zato što se ove karijere prikazuju odveć idealizirano, kao da nemaju  vezu sa stvarnim životom, nego je to uvijek neka “ljubav prema znanju, nauci i eksperimentima”. Da, jeste i to, ali i mnogo više. Poslovi u farmaceutskoj, robotičkoj industriji, poslovi programiranja, statistika, arhitektura, biomedicinski inženjering, cyber sigurnost, savjetnici za humanu reprodukciju, epidemiolozi, komunikacija nauke i naučno novinarstvo – sve su to stvarne karijere i područja karijera.

Usvajanje svjesnih strategija za privlačenje, zadržavanje i promicanje žena u STEM područjima je također bitno. Same kompanije bi trebale biti proaktivne, primjerice, komuniciranjem sa školama i univerzitetima te razgovarajući s učenicima o mogućnostima u sektorima STEM-a. Druge strategije uključuju provedbu kurseva osobnog razvoja, obuke tehničkih vještina i organizaciju programa stažiranja.

Treba više raditi i na usvajanju radnih praksi i politika koje zadovoljavaju potrebe žena kako bi se privukle i zadržale u STEM profesijama. Ove opcije nisu relevantne samo za STEM poslove i uključuju primjere poput roditeljskog dopusta, usluga čuvanja djece, politika protiv seksualnog uznemiravanja i fleksibilnih radnih sati. Informacije o rodnoj ravnopravnosti u STEM području mogu povećati ne samo interes djevojčica već i potaknuti roditelje da podrže pripremu i motivaciju svoje djece za STEM.

U Japanu je proveden online eksperiment anketiranja koji je otkrio da je pružanje informacija o rodnoj ravnopravnosti i STEM-u povećalo motivaciju učenika osnovnih škola za nastavak studija STEM-a i povećalo motivaciju roditelja da potiču svoju djecu na odabir STEM karijere.

Još jedna vrlo praktična stvar koja pomaže je i razvijati politike prevencije seksualnog nasilja i seksualne iznude na visokoškolskim institucijama i u naučnim organizacijama i firmama te se boriti protiv seksizma u naučnoj zajednici.

Dakle, osiguravanje rodne jednakosti i zastupljenosti, ne samo za žene nego i za druge grupe, ali i postojanje jasne, lako dostupne informacije o svemu tome su stvari koje privlače mlade žene u STEM i – ohrabruju ih da u tome ostanu.