mutacija koja nas može učiniti mlađima
 
“Fontana mladosti” jedna je od neostvarenih želja čovjeka kao vrste. Na različite načine naučnici pokušavaju shvatiti šta sve to organizam održava duže u kondiciji, zbog čega stanice sporije stare. Niz istraživanja je pokazao da restrikcije u ishrani pogoduju stanicama i produžuju i podmlađuju na neki način organizam. Također, postoje i pristupi koji proučavaju trošenje telomera, krajeva hromosoma, koji hromosome štite od oštećenja.
 
Prema radu objavljenom u magazinu eLife krajem aprila 2018. godine, pod naslovom “Reduced expression of C/EBPβ-LIP extends health- and lifespan in mice“, smanjena biosinteza jednog proteina također može produžiti život, bar laboratorijskim miševima. 
 
Radi se o proteinu C/EBPβ-LIP, koji spada u porodicu proteina koji služe kao transkripcijski faktori i pojačavaju ekspresiju određenih gena. 
 
Naučnici sa European Research Institute for the Biology of Ageing u Groningenu razvili us miševe sa mutacijom koja reducira produkciju spoemnutog proteina. Pokazalo se da ženke miševa sa ovom mutacijom žive duže i manje obolijevaju od kancera. Također, te ženke su sa starenjem manje dobijale težinu i ostajale bolje pokretne od ženki bez mutacije. I mužjaci i ženke sa mutacijom su imali manje promjena koje se povezuju sa starenjem, a održavaju se na metaboličke procese i imuni sistem. Zapravo, ova mutacija je imala efekte na starenje slične onima usljed smanjenja unosa kalorija. 
 
Ovo bi značilo da bi potencijalni lijekovi koji djeluju na protein C/EBPβ-LIP mogli djelovati i na poboljšanje zdravstvene slike ljudi u trećoj dobi.