Grupa od troje naučnika je nedavno, u pismu za magazin Nature, upozorila na opasnost od malih brana na rijekama i apelovala na očuvanje rijeka – naročito onih na Balkanu, koje još nisu oštećene ovim zahvatima na toku.
 
Carlos Garcia de Leaniz, sa Swansea University u Ujedinjenom Kraljevstvu, Arjan Berkhuysen iz World Fish Migration Foundation u Holandije te Barbara Belletti sa Politecnico di Milano upozoravaju da su oni otkrili čak 23 618 ovakvih brana u Velikoj Britaniji, a u samoj Evropi nevjerovatnih preko 415 000 barijera od kojih su 85% male konstrukcije. 
 
Male brane tj. male/mini hidroelektrane su one do 10MW snage, mada se definicija razlikuje u različitim dijelovima svijeta. Manje rijeke se pregrađuju i fragmentiraju, a posljedica izgradnje ovakvih brana je poremećaj toka rijeka, sprječavanje migracija i kretanja riba, ali čak i to da lokalno stanovništvo ostaje bez vode. 
 
Na prvi pogled, mini-hidrocentrale izgledaju kao dobra, ekološka alternativa termoelektranama, zbog toga što ne proizvode ugljični dioksid i druge plinove koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, ali i kao alternativa velikim hidrocentrama jer se često misli da one nanose manje štete reljefu i toku rijeka nego velike. Ipak, to nije tačno. 
 
Također, u zemljama u tranziciji koncesije na izgradnju i korištenje mini-hidrocentrala nisu baš “čista posla”. Stoga ne čudi borba lokalnog stanovništva protiv izgradnje mini-hidrocentrala. One ugrožavaju i kvalitet vode jer tekuću vodu pretvaraju u stajaću, a tako se mijenja i biodiverzitet područja – jedne vrste nestaju, a dolaze druge, vrlo često štetne. Također, uništavanje pejsaža se pri izgradnji mini-hidrocentrala ne zaustavlja samo na vodi – šuma se siječe i Projektna dokumentacija za izgradnju ovih sistema je manje rigorozna nego za izgradnju velikih brana, pa se brže rade i praktično donose čisti profit vlasniku, sa nepojmljivo malim rizikom. Zato i ima sve više inicijativa za njihovu izgradnju.
 
Smanjenje emisija ugljikovog dioksida koje je posljedica izgradnje ovih malih hidrocentrala je mali doprinos u odnosu na štetu biodiverzitetu koja nastaje izgradnjom ovih postrojenja.