Naučnici pronašli šećer ribozu na meteoritima.. zašto je to važno?
Koja je molekula nastala prije – ribonukleinska ili dezoksiribonukelinska kiselina? Dosta dokaza upućuje na to da je prva ipak bila RNK. A sada smo ribozu – jednu od komponenti RNK pronašli i u meteoritima. Ovo otkriće je objavljeno u novembru 2019. godine,  u Zborniku Nacionalne akademije nauka (Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS), pod naslovom Extraterrestrial ribose and other sugars in primitive meteorites”.
 
Rad podupire ideju da su mnogi “sastojci života” došli na Zemlju putem interplanetarnih objekata kakvi su meteoriti tj. sa asteroida – matičnih objekata od kojih nastaju meteoriti. Naravno, već je pokazano kako se na meteoritima nalaze neke organske molekule, ali do sada nikada nije pronađena riboza. U eksperimentalnim uslovima, opisanim 2016. u jednom radu u časopisu Science, pokazano je kako bi teoretski riboza mogla nastati u uslovima meteora i kometa. 
 
 
 
Američko-japanski tim je otkrio šećere analizirajući uzorke meteorita u prahu pomoću metode masene spektrometrije, koja sortira i identifikuje molekule prema njihovoj masi i električnom naboju. Otkrili su obilje riboze i još nekih šećera.
 
Naravno, naučnici su morali razmotriti i alternativu da su uzorci možda kontaminirani zemaljskim oblicima života. Ipak, podaci pokazuju da je kontaminacija malo vjerovatna, uključujući analizu izotopa. Živa bića na Zemlji kao i virusi radije koriste lakši izotop ugljika (C-12) u odnosu na teži C-13. Međutim, ugljik u meteoritskim šećerima značajno je bogat  sa C-13, što podupire zaključak da je došao iz svemira.
Naučnici pronašli šećer ribozu na meteoritima: važnost razumijevanja RNK