slika: Gatti-Montanari

Vezano za neistine o vakcinama, već nekoliko godina se pokušava širiti strah i nepovjerenje u vakcine preko tvrdnji da “vakcine sadrže toksine u obliku nanočestica”. Oni koji to šire, tu tvrdnju o “prljavim vakcinama”, pozivaju se na rad italijanskog bračnog para Antonietta Gatti i Stephano Montanari, objavljen pod naslovom “New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro and Nanocontamination“. Prema njima, kada se rastvor vakcina gleda pod elektronskim mikroskopom, tu se nađu svakakva onečišćenja i toksične materije.

Naravno antivakseri jedva dočekaju bilo kakav rad, bilo koga ko ima bilo kakvu naučnu pozadinu, objavljen u bilo kakvom časopisu da kažu kako su u pravu. Cilj je dokazati postojanje kontaminacija u vakcinama i onda reći kako su one krivci za autizam, i mnogo drugih stvari te da su vakcine zagađene, toksične i opasne. Antonietta Gatti je fizičarka, a Stephano Montanari je farmaceut, dakle, niko od njih nije imunolog niti vakcinolog. Montanari bi, kao farmaceut, trebao više znati o toksinima i dozama, ali niti jedno od njih dvoje nije prije ovog rada imalo neko iskustvo u naučnom radu te pisanju i objavljivanju naučnih radova. Šta se desilo? Nabavili su fancy elektronski mikroskop i počeli svašta stavljati pod njega. Počeli su diletantski improvizovati s elektronskim mikroskopom pod koji bi stavili sadržaj vakcina. 

Pri tome se nisu pridržavali osnovnih stvari za elektronsku mikroskopiju – recimo da uzorak treba biti u vakuumu, što je ujedno i razlog zašto se žive ćelije ne mogu posmatrati pod ovim mikroskopom. Neke uklopine (u biologiji se nepoznati elementi na mikroskopskom preparatu zovu “uklopine”) su nazivali ovako ili onako, jer im oblik liči na to. Tako su nešto nazvali crvenim krvnim zrncima jer im je “ličilo na to”. Rad je pun nekih elektromikrografa iz kojih se izvode zaključci šta je šta. Međutim, ono što vidimo su uklopine različitih precipitata, uključujući proteine i mineralne soli, što i očekujemo u vakcinama, jer sadrže mineralne soli, poput natrijum hlorida.

Kontaminacija metalima koju su oni pronašli je biološki irelevantna, a sam rad metodološki loš jer nisu imali kontrolnu grupu, nešto s čim bi mogli porediti nalaze (primjerice, uzorke fiziološkog rastvora).

Također, oni nisu publikovali svoj rad u nekom visokorangiranom naučnom časopisu koji je peer-reviewed (to znači da ga pregledaju i ocijene drugi stručnjaci iz iste oblasti, tako se kontroliše vrijednost rada), nego u časopisu niske valjanosti za koji platite da bi vam se objavilo. Ovakvi časopisi i radovi se u naučnim krugovima ocjenjuju kao nerelavantni jer se može objaviti šta god hoćete bez kontrole.

Izdavač ovog rada je MedCrave koji je čak uključen na listu predatorskih žurnala. Da, to su oni žurnali koji spamaju mailove i laskaju kako su prepoznali vaš rad i da žele da objavite kod njih. Samo da im platite. I da – bilo je nekih naših profesora koji su se hvalili kako dobili takve mailove.

Gatti i Montanari zapravo su pokazali da je razina anorganske kontaminacije u vakcinama minimalna, što sugeriše da su proizvodni postupci koji se koriste za njihovu izradu vrlo, vrlo dobri u osiguravanju čistoće vakcina, s obzirom na to da niti jedna vakcina nije sadržavala anorganskih čestica više od 0.15 femtomolarne koncentracije. Prefiks „femto“ je oznaka za red veličina 10−15 i radi se o zaista malim, biološki beznačajnim koncentracijama.