Znate onaj osjećaj za nešto, koji vam dolazi visceralno, iz stomaka? Od leptirića u stomaku, pa do predosjećaja da nešto nije uredu i kopka vas? E, možda ima nečega u tome, ako je suditi prema novoj studiji, objavljenoj 21. septembra u časopisu Science pod jednostavnim nazivom “A gut feeling”.

Ovaj naziv ne zvuči kao većina naziva naučnih radova, ali kako drugačije nazvati nešto u čemu pišete da ste otkrili direktnu nervnu vezu crijeva i mozga? Također, gotovo pa u isto vrijeme, 20. septembra 2018. objavljen je rad u časopisu Cell, pod nazivom “A Neural Circuit for Gut-Induced Reward” u kojem je stimulacijom stanica u crijevima proizveden osjećaj nagrade u mozgu.

Već jako dugo znamo (a to uče i djeca u osnovnoj) da crijeva, kao i cijeli gastro-intestinalni sistem, posjeduju inervaciju autonomnog nervnog sistema, simpatikusa i parasimpatikusa, koji kontrolišu rad ovog sistema organa. U određenoj literaturi crijevni nervni sistem, odnosno intrinzični nervni sistem gastrointestinalnog trakta se i označavao metaforom “drugi mozak”, ali u spomenutom radu je definitivno i dokazano postojanje direktne veze ovog sistema sa mozgom.

Također, znalo se da postoje endokrine žlijezde koje luče hormone i mogu slati ovakve hemijske – hormonalne – poruke u centralni nervni sistem, ali nije bilo poznato da li stanice probavnog trakta mogu komunicirati sa centralnim nervnim sistemom putem električnih signala, putem nerva vagusa.

Da podsjetimo, nervus vagus ili “nerv lutalac” je 10. kranijalni nerv i dio je parasimpatičkog autonomnog nervnog sistema, ima široko polje inervacije (otuda ga iz zovu lutalac, vagus) a, između ostalog, inervira srce i probavni trakt.

U radu u Science je pokazano kako endokrine stanice crijeva imaju “partnere” sa kojima zajedno reaguju i međudjeluju, a ti partneri su ogranci nerva vagusa. U radu u časopisu Cell je pokazano da stimulacija nervne ose ogranaka vagusa pomoću optogenetike proizvodi osjećaj nagrade te da stimulacija vagalnog porijekla ima ulogu u medijaciji aktivnosti dopamina.

Ukratko – osjećaj iz crijeva može da podigne raspoloženje, motivaciju i stvori osjećaj nagrade i zadovoljstva.