Istraživanje na miševima identificiralo je specijaliziranu vrstu stem (matičnih) koštanih stanica u koštanoj srži, koja podržava stvaranje imunoloških stanica kao odgovor na kretanje. I vježbanje je važno za njihovu stimulaciju.

Sva tkiva i organi u našem, i organizmu kičmenjaka nastaju iz tri klicina listića – endoderma, mezoderma i ektoderma. Iz mezoderma nastaje vezivno tkivo, koštano tkivo te krv, koja nije ništa drugo do jedan vid tekućeg vezivnog tkiva. Zato i ne čudi duboka veza između koštanog tkiva i krvi, te to da stanice krvi nastaju u koštanom tkivu. Mezenhimalne matične stanice mogu tvoriti stanice kosti, ali i hematopoetske stanice – one od kojih nastaju različite stanice krvi.

Utvrđeno je da kod miševa mezenhimalne stanice proizvode jednu signalnu molekulu, zvanu faktor matičnih stanica (SCF – stem cell factor) koji potpomaže stvaranje hematopoetskih matičnih stanica. Neke mezenhimalne stanice imaju na svojoj membrani i jedan protein-receptor koji se zove leptin-receptor. Upravo ove mezenhimalne stanice imaju važnu ulogu u održavanju populacije hematopoetskih stanica, a time imaju utjecaja i na stvaranje stanica krvi. 

Eh sad, jedna grupa mezenhimalnih stanica koje imaju leptin na površini, imaju i još jedan proteinski marker, osteolektin, a ove stanice imaju utjecaja na održavanje broja stanica iz kojih nastaju limfociti (stanica zvanih zajednički limfoidni progenitor – common limphoid progenitor/CLP), veoma važni u imunološkom odgovoru. 

Kada su miševi stavljeni u kaveze sa točkom, gdje su oni trčali, ti miševi su poslije imali više stanica sa osteolektinom te više stanica iz kojih nastaju limfociti. 

Naučnici su u radu objavljenom u Nature u februaru 2021. po naslovom “A mechanosensitive peri-arteriolar niche for osteogenesis and lymphopoiesis” identificirali populaciju progenitor koštanih stanica koja se nalazi uz arteriole u koštanoj srži miševa i koja ima na površini proteinske receptore leptin (LepR) i osteolectin (Oln).

Pokazalo se da pokreti, vježbanje, dovode do mehaničke stimulacije kostiju, aktivirajući mehanosenzitivni jonski kanal Piezo1 na površini ovih LepR+ Oln+ stanica. 

To ima dva efekta – pokreće diferencijaciju stanica, što dovodi do stvaranja kostiju te dovodi do ekspresije i izlučivanja signalne molekule zvane faktor matičnih stanica (stem cell factor SCF), koja pomaže u održavanju populacija zajedničkih limfoidnih progenitora (Common Lymphoid progenitor). Održavanje CLP populacija čini ih lako sposobnima za diferencijaciju u stanice imunološkog sistema, poznate kao limfociti, koje se mogu boriti protiv bakterijskih infekcija.