Fotosinteze može biti bez hloroplasta, ali ne može bez hlorofila. Međutim, šta je tačno taj hlorofil, za koji znamo samo da je pigment koji biljkama daje zelene u boju?

Kao prvo, to nije hlorofil, već su u pitanju hlorofili. Postoje hlorofil a,b,c1, c2, d i f. Oni se razlikuju u nijansama, ali svima je zajedničko da u centru imaju jedan atom magnezijuma. Zapravo, hlorofil je bio prva tvar u živim organizmima u kojoj je dokazan magnezijum (1906.).

Hlorofil a ima  molekularnu formulu C55H72O5N4Mg, dok mu strukturna izgleda ovako:

 
hlorofil klorofil struktura

https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structure-of-typical-chlorophyll-molecule-Chlorophyll-a-contains-methyl_fig2_347762102

E, sad, hlorofil reaguje na svjetlost, tačnije na fotone. Kako ne bih previše komplicirala, uzeću za primjer hlorofil a. Hlorofil a absorbuje ljubičastu, plavu i crvenu cvjetlost, a reflektuje zelenu. U stvari, bolje je reći  ne da reflektira, nego samo manje apsorbira zelenu.

Zato su listovi zelene boje – jer jedino zelena svjetlost iz vidljivog spektra nije absorbovana. Dakle hlorofil a “radi” na plavoj i crvenoj svjetlosti, s tim da mu je pik absorbcije u crvenom dijelu spektra, na nekih 680 nm. Hlorofil b ima taj maksimum absorbcije u plavom dijelu spektra:

 

maksimumi absorbcije za hlorofil a i hlorofil b, izvor:Wikimedia commons by M0tty 

 
A sad speTakl.

Kada foton određene energije (a energija fotona ovisi o frekvenciji, tj. kojem dijelu elektromagnetnog/EM spektra pripada) pogodi molekulu hlorofila, elektron iz molekule hlorofila biva ekscitiran. Hlorofili su veoma efektivni fotoreceptori jer kompleksna molekula-mreža atoma može lako mijenjati dvostruke u jednostruke veze i obratno, fleksibilna je u tom pogledu. Mijenjanje veza između atoma zapravo znači jedno – primanje ili otpuštanje elektrona tj. redukciju ili oksidaciju, što sam objašnjavala u prošlom postu. Hlorofil je redukovana molekula. Onog trenutka kada redukovani hlorofil “pogodi” foton odgovarajuće valne duljinu ( za hlorofil a optimalna valna duljina fotona je 680nm), elektron koji pripada molekuli hlorofil se ekscitira, što znači da “odskoči” na viši energetski nivo, u višu orbitalu. Jer, za svaki viši nivo u atomu i elektron mora imati višu energiju. Ovdje nam treba Plankova konstanta i malo formula:

 

E-energija foton koja je upravo proporcionalna umnošku Plankove konstante h i frekvencije fotona. Što je frekvencija veća, to je i energija veća. Zato je su gama zraci i UV zraci jako štetni (imaju visoku frekvenciju) a radiotalasi ne (niska frekvencija). To se može izraziti i kao:

gdje je c-brzina svjetlosti, a lambda talasna dužina.

Evo kako izgleda EM spektar – lijevo su zračenja kod kojih fotoni imaju malu talasnu dužinu, visoku frekvenciju  i energiju, a kako se ide prema desno, frekvencija se smanjuje, kao i energija, dok se talasna dužina povećava:

 
Fotoni na koje reaguje hlorofil su negdje na sredini ove skale – ni previsoke ni preniske energije. Kada ga pogodi foton, elektron u hlorofilu dobije taj višak energije i poskoči. Zamislite da je foton neka vrsta Red Bulla za elektron – daje mu kriiiilaaaaa.

 

fotoekscitacija elektrona 

 

Eh, sad kada je taj ekscitirani elektron “odskočio” svašta može da se desi – može tu biti neki milidjelić sekunde i može dati svjetlost (flourescirati), a može se i samo vratiti odakle je odskočio i absorbovanu energiju emitovati kao toplinu.

Međutim, ako u blizini ekscitiranog elektrona postoji molekula koja ga može primiti, taj elektron jednostavno “promijeni mjesto stanovanja” i pređe na tu drugu molekulu. Dakle, molekula hlorofila gubi elektron, ona se oksiduje, dok neka druga molekula (vidjećemo koja) prima elektron i tako se redukuje. Za ovo stvarno treba napraviti crtani.

Zamislite da sjedite uz vatru i morate uzeti vreo žar iz vatre. Kako ćete to uraditi? Hoćete li ga uzeti golom rukom ili ćete se pomoći nečim – debelim rukavicama, mašicama da ga uzmete? Ako morate žar spustiti na dlan, čekaće te da se malo ohladi.

Upravo to se dešava i sa elektronom koji je od fotona primio energiju i “odskočio” – “mašice”, “rukavice” koje prihvataju taj elektron su molekule koje primaju elektron sve dok se on ne “ohladi”. Tim postepenim prebacivanjem elektrona sa jedne molekule na drugu, elektron se “ohladi” dovoljno da može na kraju redukavati karbon-dioksid.
Dakle cijela bit fotosinteze je da svjetlost “šutne” elektron u molekuli hlorofila, izbije ga iz njegove orbitale i onda da taj elektron skače kroz lanac nekih molekula dok konačno ne redukuje karbon-dioksid.
Kako se to dešava i gdje, pročitajte 4. dio serije o fotosintezi pod naslovom “Zelen konjic u gori – svijetla faza fotosinteze