Magnezijum/magnezij je vrlo važan element za živa bića – biljkama je potreban za fotosintezu, a životinjama – uključujući i ljude – za mnoge procese, jer je kofaktor mnogih enzima, čak njih preko 300, pa je važan za procese oksidativne fosforilacije, glikolize, za sintezu DNK i RNK, mišićne kontrakcije.  

Procjenjuje se da magnezijuma u ljudskom organizmu ima oko 25 grama, a oko 50% te količine se nalazi u kostima, dok se ostatak nalazi u mekim tkivima i krvnom serumu.

Sada znamo da je ovaj element važan i za imunološki sistem.

Razina magnezija u krvi važan je faktor u sposobnosti imunološkog sistema da se uhvati u koštac s patogenima i stanicama raka. Izvještavajući u radu objavljenom u časopisu Cell, naučnici sa Univerziteta u Baselu i Univerzitetske bolnice Basel izvijestili su da je T stanicama potrebna dovoljna količina magnezija kako bi djelovale efikasno. Njihovi nalazi mogu imati važne implikacije za pacijente s rakom.

T stanice (T-limfoficiti) su važan dio imunološkog sistema i mogu efikasno eliminisati abnormalne ili inficirane stanice samo u okruženju bogatom magnezijumom. Magnezijum je važan za funkciju površinskog proteina T stanica zvanog LFA-1.

 

LFA-1 djeluje kao mjesto za spajanje, koje igra ključnu ulogu u aktivaciji T stanica. Međutim, u neaktivnom stanju ovo mjesto pristajanja je u savijenoj konformaciji i stoga se ne može efikasno vezati za inficirane ili abnormalne stanice.

Činjenica da je magnezij neophodan za funkcionisanje T stanica može biti vrlo značajan nalaz za moderne imunoterapije raka. Ove terapije imaju za cilj mobilizirati imunološki sustav – posebno citotoksične T stanice – za borbu protiv stanica raka. U eksperimentalnim modelima, istraživači su uspjeli pokazati da je imunološki odgovor T stanica protiv stanica raka ojačan povećanjem lokalne koncentracije magnezija u tumorima.

Ovdje treba naglasiti da se radi samo o eksperimentalnim, a ne kliničkim modelima i da ovo nipošto ne znači da magnezijum prevenira ili liječi tumore. Magnezijum je samo jedan od “kotačića” potrebnih za pravilnu funkciju T-limfocita i njihovu sposobnost da uklanjaju abnormalne stanice, ali nije jedini. 

Procjenjuje se da je za odrasle dnevna doza magnezijuma 300-450 mg.