Niskofrekventni basovi tjeraju ljude na plesnom podiju da se više kreću — iako su ove niske frekvencije nečujne. Istraživači su pričvrstili trake za glavu za snimanje pokreta na ljude koji su prisustvovali nastupu dua elektroničke glazbe Orphx na Univerzitetu McMaster u Hamiltonu u Kanadi. 

Kad su naučnici uključili zvučnike vrlo niske frekvencije (very low frequence – VLF), plesači su se kretali energičnije. Ali ljudi nisu mogli svjesno prepoznati kada VLF ritmovi sviraju.

Rad je objavljen u novembru 2022. u Current Biology pod naslovom “Undetectable very-low frequency sound increases dancing at a live concert.

Anegdotski izvještaji opisuju intenzivne fizičke i psihičke učinke niskih frekvencija, posebno u elektronskoj plesnoj glazbi, međutim nije bilo dokaza da se ljudi zaista više kreću kada su izloženi ovakvim zvukovima.

Kretanje se povećalo kada su zvukovi niske frekvencije bili prisutni, a budući da su VLF-ovi bili ispod ili blizu slušnih pragova (a naknadni eksperiment je sugerisao da ih se nije moglo detektirati), autori vjeruju da to predstavlja nesvjestan učinak na ponašanje, vjerojatno putem vestibularne i/ili taktilne obrade.

basovi