SCIEPRO/SCIENCE SOURCE
Sisari nisu toliko brojna skupina živih bića, ako broj vrsta sisara uporedimo sa brojem vrsta kod drugih klasa životinja – sisara ima svega oko 4000 vrsta. Međutim, izuzetno su evolutivno uspješni. Zbog toga što su homeotermni, tj. imaju stalnu tjelesnu temperaturu, mogu naseljavati i hladna područja. Međutim, to nije jedini razlog zašto je ova grupa tako uspješna: sisari su jedina grupa kod koje ženke nose mlade u materici te je fetus dobro zaštićen i može narasti prije rođenja više nego fetusi koji se legu iz jaja. Ovo omogućava razvoj većih mozgova kod sisara. Također, ženke doje mlade, a mlijeko je sigurna i podesna hrana za mladunce sisara.

 
Međutim, kako su sisari “postali trudni”? Kako se razvila placenta, te kako je organizam majke “natjerao” oplođenu jajnu stanicu da se implantira u zadebljali zid uterusa i tu nastavi razvoj sve do tačke kada je fetus fiziološki spreman da se odvoji od majke i rodi? 
 
Trudnoća ženki sisara je omogućena postojanjem embrionalnih omotača (amnion, horion), ali, prije svega, postojanjem placente (posteljica), posebnog organa koji predstavlja vezu između organizma majke i embriona/fetusa. To je organ koji se razvija nakon implantacije oplođene jajne stanice u endometrij materice. Studije sugeriraju vrlo neobično porijeklo placente: sincicijum, koji predstavlja stanice koje su se spojile, izgubile membrane, pa izgledaju kao da imaju više jedara, nastale su vjerovatno usljed inkorporiranja virusnog genoma.
 
Međutim, kako je uopšte došlo do toga da se oplođena jajna stanica implantira u endometrij, umjesto da se formira u jaje koje ženka snese, kao što je slučaj kod nekih nižih sisara iz reda Monotremata, poput kljunaša (Ornithorhynchus anatinus)

Čudnovati kljunaš
 
 

Naučnici smatraju kako proučavanje ekspresije gena u ranoj trudnoći može pomoći da shvatimo zašto je i kako došlo do trudnoće. Upravo jedna takva studija ekspresije, čiji su rezultati predstavljeni početkom januara na godišnjem susretu Društva za komparativnu i integrativnu biologiju (Society for Integrative and Comparative Biology meeting) u San Franciscu, sugerira da su preci sisara okrenuli inflamatorni “napad” embrija na organizam majke u svoju korist. Naime, oplođena jajna stanica može da se implantira i van uterusa, međutim, inflamatorna reakcija pri ovoj, izvanmateričnoj trudnoći, izuzetno je opasna i po život majke i embrija. Proučavanje armadila i zeca dalo je dosta dokaza za ovakva mišljenja. 

 
No, to sugerira i da se nekada davno jedna oplođena jajna stanica mogla implantirati u neki nabor organa majke, tu izazvati upalnu reakciju, ali organizam majke nije odbacio embrio, nego ga je sačuvao. Tkivo organa gdje se oplođena jajna stanica smjestila je preteča uterusa.
 
Evolucioni biolozi pretpostavljaju da su rani sisari nosili jaja, baš kao već spomenuti kljunaš. Drugi stepen razvoja ove karakteristike sisara bili su torbari – kod njih nema nošenja jaja, nego organizam majke dozvoli razvoj embrija do određenog nivo i zatim ga “izbaci” te se embrij razvija u naboru kože na trbuhu – “torbi”. Međutim, moguće je da je ovo prvo “izlijeganje” unutar organizma majke dovelo do stvaranja neke upalne reakcije, inflamacije, koja je, evolutivno, postala implantacija. Čak i riječi inflamacija i implantacija zvuče slično. Prethodne studije su pokazale kako implantacija predstavlja okidač za jednu vrstu inflamatornog odgovora majčinog organizma, ali kojem se organizam prilagodio, sa minornim posljedicama. Dolazi i do sinteze proteina koji su ključni za inflamatornu reakciju, ali se ispostavilo da su ključni i za embrij te proces trudnoće. 
 
Neki aspekti, popratne pojave inflamacije, poput stvaranja novih krvnih sudova, ključni su u trudnoći. Radi se o kontrolisanom, blagom inflamatornom procesu, od krucijalnog značaja za razvoj embrija i fetusa sisara.
 
Premda je, sudeći po ovim studijama, inflamacija ključni, sastavan i prirodan dio trudnoće, jače upalne reakcije su jedan od glavnih uzroka spontanih pobačaja te je proučavanje genske ekspresije i finih detalja fiziologije trudnoće ključno kako bi naučnici shvatili zašto dolazi do spontanih pobačaja.