Gripa je nimalo bezopasna virusna bolest od koje svake sezone oboli između 20 i 40 miliona ljudi. Izazivaju je različiti tipovi influenca virusa, koji imaju sposobnost lake modifikacije određenih proteina. Stoga, imunitet na gripu ne traje dugo. Ovih virusa ima mnogo, pa ako se inficirate jednim, ne mora značiti da ste zaštićeni od drugih oblika ovih virusa. Gripa je bolest koja onesposobljava, čini nas malaksalima, a po djecu i starije osobe može biti i fatalna.

No, ovi virusi su već dugo s nama. Zapravo tu su i prije nego što je nastala naša vrsta. Neki drugi virusi, poput virusa morbila “preskočili” su sa životinja na nas prije nekoliko hiljada godina. Ne i virusi gripe. Oni, sudeći po novoj preprint studiji, koevoluiraju sa živim svijetom jako, jako dugo.

Korali, jesetre i druga vodena stvorenja kriju znakove infekcije gripom i njenim dalekim srodnicima. Genetička analiza otkriva da je ova porodica virusa – Orthomyxoviridae – vjerovatno nastala prije stotina miliona godina u primordijalnim vodenim životinjama koje su evoluirale puno prije prvih riba.

Analizom RNK prikupljene iz korala pronađeni su dokazi o infekciji virusima koji pripadaju skupini zvanoj Articulavirales, koja uključuje porodicu virusa influence i grupu zvanu Quaranjaviruses. Članovi potonje skupine cirkulišu u krpeljima i povremeno se prelijevaju na ljude, ptice i druge kičmenjake.

Ovaj rad, postavljen na bioRxiv i u trenutku nastanka ovog članka nije recenziran, indicira da su preci virusa gripe nastali prije oko 600 miliona godina u moru, kao virusi koji inficiraju ćelije korala.

Potom su naučnici identificirali neke srodne grane virusa u sibirskoj jesetri (Acipenser baerii), inače jednoj od riba od kojih se dobija kavijar. Virus gripe koji inficira ovu vrstu znatno se ranije odvojio od grane koja će dati viruse koji inficiraju nas.

Postoji niz indicija da su virusi gripe nastali u morima. 2021. analizirani su neki virusi jastoga koji su bili prilično srodni virusima gripe.

Nije jasno je li se gripa preselila na kopno s ranim kopnenim kičmenjacima ili je nedavno prešla s mora na kopno.