Da budemo jasni: hiropraktika/kiropraktika (namještanje kičme, što bi mi rekli zdravoseljački) je alternativna metoda liječenja, spada u pseudonauku i niko pri zdravoj svijesti ne bi trebao dozvoliti da se ovakav tretman vrši nad njim. Kiropraktika je šarlatanstvo, a sistemski pregledi ozbiljnih organizacija poput Cochrane pokazuju i zašto.

Kako sami kiropraktičari navode, to je “postupak liječenja ručnom manipulacijom”. Dokaza o efikasnosti ovakvih tretmana nema, ali ima dokaza kako mogu biti pogubni.

Nauka smatra da rizici kiropraktike premašuju potencijalne (i nedokazane) benefite. 

Sistemski pregled iz 2012. zaključio je da ne postoji tačna procjena rizika i koristi za vrat od kiropraktike. U sistemskom pregledu iz 2010. koji je uradio čuveni “detektiv alternativnih i komplementarnih praksi u liječenju”, Edzard Ernst, navodi se da nema dobrih dokaza za pretpostavku da je manipulacija vratom učinkovit tretman za bilo koje zdravstveno stanje i sugerira načelo predostrožnosti u zdravstvenoj skrbi za kiropraktičarsku intervenciju čak i ako je rizik disekcije vertebralne arterije nakon manipulacije vratom samo mala mogućnost. Isti pregled zaključio je da je rizik od smrti od manipulacija na vratu veći od koristi.

Kanadska Delfi-studija, u kojoj je učestvovao još jedan borac za razum i protiv pseudonauke, Timothy Caulfield, pod nazivom “A taxonomy of risk-associated alternative health practices: A Delphi study“, kiropraktika i osteopatija navode se kao rizične prakse.

U analizi “Baseless Claims and Pseudoscience in Health and Wellness: A Call to Action for the Sports, Exercise, and Nutrition-Science Community” poziva se na akciju protiv pseudonaučnih i neutemeljenih tvrdnji u sportskoj medicini, s posebnim akcentom na kiropraktiku i osteopatiju. 

Nema konkluzivnih zaključaka da kiropraktika radi išta korisno ismatra se da su pozitivni učinci uglavnom uzrokovani placebo efektom.

Cochrane pregled iz 2013. godine pronašao je vrlo niske do umjerene dokaze da SMT (spinalna manipulativna terapija, još jedan naziv za kiropraktiku) nije bio efikasniji od inertnih intervencija, lažnog SMT-a ili kao pomoćne terapije za akutnu bol u donjem dijelu leđa. Isti pregled je utvrdio da se čini da SMT nije bolji od ostalih preporučenih terapija.

Pregled iz 2006. nije pronašao stroge dokaze koji podupiru SM ili druge ručne terapije za tenzijsku glavobolju. Neki drugi pregledi dali su konfliktne podatke, ali s malo dokaza o stvarnoj efikasnosti i autori tih studija naglašavaju da su potrebni dokazi iz  RCT  studija.

Postoje neki tanki dokazi neke efikasnosti kiropraktike za tertman gornjih ekstremiteta i bola u ramenu. Nema dokaza za efikasnost kiropraktike kod noćnog mokrenja, kolika beba, u trudnoći, za visok pritisak, kod ADHD, nesanice, u postmenopauzi.

Nipošto, ni pod kojih uslovima, kiropraktika ne bi trebala biti upotrijebljena, na bebama, djeci uopšte i trudnicama. Opisan je slučaj dvomjesečne bebe koja je počela dobijati epileptične napade nakon što su roditelji dopustili tretman kod kiropraktičara. 

Kiropraktičari su povezani i sa širenjem nepovjerenja u vakcine, bili su zagovornici nenošenja maski i zagovonici “plandemije” teorije zavjere prema kojoj je pandemija COVID-19 unaprijed planirana u cilju kontrole stanovništva.

Zapamtite: Ne postoji alternativna medicina. Postoji samo naučno dokazana medicina utemeljena na dokazima potkrijepljena čvrstim podacima ili neprovjerena medicina za koju nedostaju naučni dokazi (prema: Fontanarosa and Lundberg).

Ezoterična istorija kiropraktike

Od početaka, ova “metoda” izgleda sumnjivo i mambo-džambo. Utemeljio ju je Daniel David Palmer u Davenport-u, državi Iowa (SAD) 1895. godine, a naziv joj je dao pastor Samuel Weed, jedan od Palmerovih pacijenata. Palmer je liječio ljudima kičmu pomoću magneta, što je još jedna opskurna i nedokazano efikasna metoda.

D.D. Palmer je tvrdio da ga je izumio 18. septembra 1895., kada je namjestio kičmu gluhom domaru Harveyu Lillardu i navodno mu vratio sluh. Zatim je zaključio da je 95% bolesti rezultat pomaknutih pršljenova koji ometaju rad živaca (ostalih 5% bilo je zbog pomjeranja drugih kostiju). Na drugom mjestu je tvrdio da je svoje znanje o kiropraktici stekao tokom seanse od duha. Kasnije je pokušao tvrditi da je kiropraktika religija, u pokušaju da izbjegne optužbe za bavljenje medicinom bez dozvole.

Palmer je bio antinaučan tj. šarlatan. Tvrdio je da velike boginje nisu zarazna bolest, već su uzrokovane subluksacijama koje se mogu ispraviti. Bio je žestoko protiv vakcina, što je stav koji se održava u stavovima većine današnjih kiropraktičara, žešći su avaksići.

Ne zaboravite – wellnes industrija je zaista industrija, biznis težak oko 4 bilijarde dolara (eng. 4.2 trillion), prema podacima iz 2017. To je prava farmakomafija. Isto kao druge alternativne prakse. Biti antivakser je izuzetno lukrativno.

 

Reference:

1. Haynes MJ, Vincent K, Fischhoff C, Bremner AP, Lanlo O, Hankey GJ. Assessing the risk of stroke from neck manipulation: a systematic review. Int J Clin Pract. 2012 Oct;66(10):940-7. doi: 10.1111/j.1742-1241.2012.03004.x. PMID: 22994328; PMCID: PMC3506737.

2. Ernst E. Deaths after chiropractic: a review of published cases. Int J Clin Pract. 2010 Jul;64(8):1162-5. doi: 10.1111/j.1742-1241.2010.02352.x. PMID: 20642715.

3. Bernie Garrett, Timothy Caulfield, Blake Murdoch, Matt Brignall, Atul Kumar Kapur, Susan Murphy, Erin Nelson, Jillian Reardon, Mark Harrison, Jonathan Hislop, Barbara J. Wilson‐Keates, Joseph Anthony, Peter S. Loewen, Richard M. Musoke, Joan Braun, A taxonomy of risk‐associated alternative health practices: A Delphi study, Health & Social Care in the CommunityHealth & Social Care in the CommunityHealth & Social Care in the Community, 10.1111/hsc.13386, 30, 3, (1163-1181), (2021).

4. Garrett B, Caulfield T, Murdoch B, Brignall M, Kapur AK, Murphy S, Nelson E, Reardon J, Harrison M, Hislop J, Wilson-Keates BJ, Anthony J, Loewen PS, Musoke RM, Braun J. A taxonomy of risk-associated alternative health practices: A Delphi study. Health Soc Care Community. 2022 May;30(3):1163-1181. doi: 10.1111/hsc.13386. Epub 2021 May 26. PMID: 34041822; PMCID: PMC9291966.

5. Tiller NB, Sullivan JP, Ekkekakis P. Baseless Claims and Pseudoscience in Health and Wellness: A Call to Action for the Sports, Exercise, and Nutrition-Science Community. Sports Med. 2022 Jun 10. doi: 10.1007/s40279-022-01702-2. Epub ahead of print. PMID: 35687251.

6. Rubinstein, Sidney M. PhD*; Terwee, Caroline B. PhD*; Assendelft, Willem J. J. MD, PhD†,‡; de Boer, Michiel R. PhD§; van Tulder, Maurits W. PhD*,§. Spinal Manipulative Therapy for Acute Low Back Pain: An Update of the Cochrane Review. Spine: February 01, 2013 – Volume 38 – Issue 3 – p E158-E177 doi: 10.1097/BRS.0b013e31827dd89d

7. Fernández-de-las-Peñas, César PT*; Alonso-Blanco, Cristina PT*; Cuadrado, Maria Luz MD, PhD†; Miangolarra, Juan Carlos MD, PhD*; Barriga, Francisco J. MD, PhD†; Pareja, Juan A. MD, PhD†. Are Manual Therapies Effective in Reducing Pain From Tension-Type Headache?: A Systematic Review. The Clinical Journal of Pain: March 2006 – Volume 22 – Issue 3 – p 278-285 doi: 10.1097/01.ajp.0000173017.64741.86

8. Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB. Manual therapies for migraine: a systematic review. J Headache Pain. 2011 Apr;12(2):127-33. doi: 10.1007/s10194-011-0296-6. Epub 2011 Feb 5. PMID: 21298314; PMCID: PMC3072494.

9. Fontanarosa PB, Lundberg GD. Alternative Medicine Meets Science. JAMA. 1998;280(18):1618–1619. doi:10.1001/jama.280.18.1618