Mikroplastika je svugdje. Nađena je u krvi, placenti, uzorcima stolice… ovo je posljedica naše ovisnosti o plastici, od ambalaže, preko predmeta za svakodnevnu upotrebu do odjeće. Jedva da se mogu naći odjevni predmeti koji nisu poliester ili neka druga sintetička materija. Čestice plastike su pronađene čak i na dalekim mjestima poput Mount Everesta, gdje dospijevaju sa opreme i odjeće alpinista, ali i u Marijanskoj brazdi. A sad je mikroplastika nađena i u testisima  ljudi i pasa. Još ne znamo koliko je situacija loša i koliko je to loš nalaz – ali imamo prilično dobre pretpostavke da je jako loše i da mikroplastika možda ima veze sa smanjenjem plodnosti.

Nova istraživanja prikazuju sve više zabrinjavajuću sliku o tome kako mikroplastika može uticati na naše reproduktivno zdravlje. U studiji kineskih naučnika objavljenoj u časopisu Toxicological Sciences (1) u maju 2024. godine, istraživači su testirali 23 ljudska testisa, uzeta nakon obdukcija i 47 psećih testisa i pronašli mikroplastiku u svakom uzorku.

Takođe su otkrili da su pseći testisi sa višim koncentracijama određenih mikroplastika imali tendenciju nižeg broja spermatozoida. Ova otkrića dopunjuju prethodna istraživanja koja su pokazala da su i drugi reproduktivni organi pogođeni – studija objavljena nešto ranije pronašla je mikroplastiku u svim testiranim uzorcima iz ljudske posteljice (2).

Nanoplastika i mikroplastika imaju isto porijeklo – od plastičnih predmeta koji se raspadaju pod dejstvom ili UV zraka ili mehanički i dospijavaju u zemljište ili vodu. Razlika u nazivima samo podcrtava razliku u veličini čestica – pod terminom mikroplastika se podrazumijevaju komadići manji od 5mm, a nanoplastika su još sitnije čestice – manje od 100 nanometara.

Naučnici još nisu sa sigurnošću utvrdili da mikroplastika uzrokuje smanjenje broja spermatozoida, ali postoji jaka korelacija. No, plastika je, ne zaboravimo, i uzročnik poremećaja hormona (hormone disruptor), a već imamo dokaze kako utječe na fertilitet morskih bića. I velika je mogućnost da bi se mikroplastika našla i u jajnicima, samo kada bi neko uzeo to istraživati.

Istraživanja na životinjama (3) su pokazala da izloženost mikroplastici može uticati na kvalitet sperme i mušku plodnost, ali naučnici su još u ranoj fazi istraživanja koja bi pokazala ima li ovih efekata i na ljudima.

Reference:

  1. Hu CJ, Garcia MA, Nihart A, Liu R, Yin L, Adolphi N, Gallego DF, Kang H, Campen MJ, Yu X. Microplastic presence in dog and human testis and its potential association with sperm count and weights of testis and epididymis. Toxicol Sci. 2024 May 15:kfae060. doi: 10.1093/toxsci/kfae060. Epub ahead of print. PMID: 38745431.
  2. Garcia MA, Liu R, Nihart A, El Hayek E, Castillo E, Barrozo ER, Suter MA, Bleske B, Scott J, Forsythe K, Gonzalez-Estrella J, Aagaard KM, Campen MJ. Quantitation and identification of microplastics accumulation in human placental specimens using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry. Toxicol Sci. 2024 Apr 29;199(1):81-88. doi: 10.1093/toxsci/kfae021. PMID: 38366932; PMCID: PMC11057519.
  3. Zhang C, Chen J, Ma S, Sun Z, Wang Z. Microplastics May Be a Significant Cause of Male Infertility. Am J Mens Health. 2022 May-Jun;16(3):15579883221096549. doi: 10.1177/15579883221096549. PMID: 35608037; PMCID: PMC9134445.