Da li vam se dogodilo da budete u nekoj buci, vrevi i onda se iznenada nađete na nekom tihom mjestu (recimo specijalni dio neke izložbe, koji je zvučno izoliran… ili odete jednostavno u wc – ako i tamo ima tišine). Da li vam se tada čini da ste “čuli” tišinu?

Čini se da možemo ‘čuti’ potpunu tišinu, a ne samo zaključiti o njezinoj prisutnosti. U eksperimentima je način na koji su ljudi reagovali na slušne i vizualne iluzije temeljene na tišini bio isti kao i na one temeljene na zvuku. To sugeriše da naš mozak koristi slične mehanizme za obradu i zvukova i njihovog nedostatka. Baš kao ona pjesma od Simon & Garfunkel Sound of Silence/Zvuk tišine.

Važno je da razumijemo kako percipiramo tišinu. I izgleda da joj pridajemo drugačije vremensko trajanje nego vremenu u kojem se javljaju zvuci. To možda objašnjava zašto nam se neugodna tišina čini tako dugom.

Percepcija tišine naziv je rada objavljenog u PNAS u julu 2023.

Sedam eksperimenata koje su naučnici unutar ovog rada proveli predstavljaju tri “iluzije tišine”, prilagođene iz perceptivnih iluzija za koje se prije mislilo da nastaju samo uz zvukove. U svim slučajevima, tišine su izazvale vremenske distorzije analogne njihovim pandanima temeljenim na prisustvu zvuka što sugeriše da slušna obrada tretira trenutke tišine na način na koji tretira zvukove. Tišina se uistinu opaža, a ne samo zaključuje.

Tokom jednog eksperimenta, gotovo 1000 sudionika studije bilo je uronjeno u okolnu buku. Ovaj šum je prekinut ili jednom kontinuiranom tišinom ili dvjema diskretnim tišinama, a subjekti su zamoljeni da procijene trajanje sekvenci tišine. Kada su bili izloženi iluziji “jedne tišine”, ljudi su mislili da je jedan dugi trenutak šutnje duži od dva kratka trenutka tišine.

Na ovom linku možete sami iskusiti eksperimente s bukom i tišinom.

Zvuk tišine