Maxime Aliaga/SOCP-Batang Toru Programme

Nakon sto godina sumnji da postoji još jedna vrsta orangutana, pronađena je mala, izolovana populacija koja je potvrđena kao nova vrsta, i to baš u trenutku kada ovim stvorenjima prijeti izumiranje zbog ugroženosti habitata. 

 
Orangutani spadaju u čovjekolike majmune, zajedno sa gorilama, čimpanzama (Pan troglodytes) i bonobo-čimpanzama (Pan paniscus). Orangutani su obuhvaćeni rodom Pongo, a do sada su bile poznate vrste Sumatranski orangutan (Pongo abelii) i Borneo orangutan (Pongo pygmaeus). Nova vrsta je Tapanuli orangutan (Pongo tapanuliensis), nativan za Južni Tapanuli na Sumatri. Orangutani dijele oko 97% DNK sa nama.
 
Populacija ove vrste iznosi oko 800 jedinki koje žive u šumi Batang Toru na zapadu Sumatre. Teritorija ima je sužena na nekih 1000 kvadratnih kilometara i sve to čini da je Tapanuli orangutan najugroženiji od svih čovjekolikih majmuna. Od do sada poznatih vrsta roda Pongo razlikuju se po tome što imaju manju glavu i spljoštenije lice, a dlaka im je malo kovrdžavija, manje glatka. Dlaka im je, kao i kod drugih orangutana, crveno-riđe boje. I mužjaci i ženke ove vrste imaju brade, za razliku od orangutana sa Bornea, kod kojih samo mužjaci imaju brade. 
 
Andrew Walmsley/Sumatra Orangutan Conservation Programme
 
 
U radu iz novembra 2017. gdje je na uzorcima skeleta jednog primjerka potrvrđeno da se radi o zasebnoj vrsti, tj, da je primjerak toliko dinstinktivan da se može izdvojiti u novu vrstu, učestvovalo je 37 naučnika, ali imena 4 najvažnijih su ušla  klasifikaciju, tako da zvanična nomenklatura nove vrste glasi: Pongo tapanuliensis Nurcahyo, Meijaard, Nowak, Fredriksson & Groves, 2017. Osim skeleta, analizirani su i genomi 37 jedinki orangutana sa Sumatre i Bornea, kako bi se utvrdila filogenetska povezanost ovih vrsta tj. “porodično stablo”.
 
IUCN-ova grupa za primate je već predložila uvrštavanje ove vrste na listu ugroženih i odluka o ovome past će u decembru 2017.