Jedna od osnovnih lekcija iz humane genetike glasi da čovjek ima 22 para homologih hromosoma i još pride seksualne hromosome X i Y koji, u ovisnosti o kombinaciji, određuju spol individue. Tako 22+XX predstavlja kariotip žene, a 22+XY kariotip muškarca. Međutim, jedna od oko 5500 beba ima problem sa određenjem spola: recimo, beba ima kombinaciju XY, ali nije došlo do razvoja testisa. Ljekari u tek oko polovine slučajeva mogu odrediti uzrok problema. 
 
Zapravo, da nema regiona DNK koji mogu okrenuti razvoj embrija u smjeru razvoja testisa, svi embriji bi se razvili u curice. Međutim, gen na Y hromosomu, zvani SRY, čini razliku i dovodi do razvoja testisa i penisa. Ovaj gen kodira testis-determinirajući faktor. Osim toga, ovaj gen indirektno uključuje i gen Sox9, također važan za razvoj testisa. Sox9 kodira jedan transkripcijski faktor, utječe na stvaranje Sertolijevih stanica i inhibira stvaranje ženskog reproduktivnog trakta. 
 
Međutim, izgleda da nekad nisu problem samo geni ni hromosomi, nego su u pitanju nekodirajući dijelovi DNK i to takozvani “pojačivači” (eng. enhancers) koji se vezuju sa specifičnim proteinima, formirajući neku vrstu omče DNK. Ako se neki gen nalazi u blizini takve omče, veća je mogućnost da će biti “otvoren”, dostupan za transkripciju na iRNK te će imati pojačanu ekspresiju. Zapravo, ovi regioni su prekidači, služe za uključivanje određenog gena. Postoje i regioni izolatori koji neki gen “isključuju”. 
 
Jedan takav region koji uključuje jedan gen važan za razvoj bioloških oznaka spola, pronađen je kod miševa i rad o ovom otkriću objavljen u magazinu Science pod naslovom “Sex reversal following deletion of a single distal enhancer of Sox9Zapravo, postoji nekoliko važnih “pojačivača” za gene uključene u determinaciju spola, ali su naučnici uspjeli da pronađu neke od najvažnijih. Ovo je bilo kao traženje igle u plastu sijena, s obzirom da na našoj DNK postoji oko milion pojačivača za oko (svega) 19 000 – 21 000 gena. 
 
Source: Institute of Gender and Health
 
 
E sad, konkretno za gen Sox9 pojačivači su bili raštrkani na oko dva miliona parova baza i trebalo je pronaći koji to regioni onoga što se nekada zvalo “junk DNA” imaju najviše uticaja. Pronađen je jedan region, nazvan Enh13, dugačak 557 parova baza (dužina regiona na DNK se mjeri brojem parova baza, base pairs, bp) i kada se ovaj region “nokautira”, “onesvijesti” tj. onemogući se njegov uticaj na gen, neće doći do razvoja muških spolnih oznaka. 
 
Geni Sox9 i Enh13 su kod svih sisara, pa tako i kod čovjeka, uključeni u razvoj spola.