Prema radu objavljenom 22. marta ove godine u časopisu Nature, pod nazivom “The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for haematopoietic progenitors“, pluća su mnogo više od organa za disanje. Naime, pokazalo se da pluća imaju veliku ulogu u sazrijevanju trombocita, krvnih elemenata poznatih i pod nazivom “krvne pločice”, važnih za koagulaciju krvi. 
 
Trombociti čak i nisu prave ćelije: oni su fragmenti koji nastaju raspadanjem megakariocita i nemaju jedro. Zato kažemo da su megakariociti prekursori trombocita. Megakariociti nastaju u koštanoj srži i tipično čine 1 od 10 000 ćelija koštane srži. Za megakariocite je tipično da su to ćelije mnogo veće od drugih ćelija krvne loze (dijametar im je oko 50-100 μm) te da u toku sazrijevanja povećavaju veličinu, prolaze kroz nekoliko ciklusa autoreplikacije DNK, ali bez citokineze (odvajanja citoplazme uz formiranje stanične membrane svake od novonastalih ćelija). To znači da se sva replicirana DNK nakuplja u samo jednog stanici koja povećava volumen, ali se ne dijeli. Nakon određenog broja ciklusa autoreplikacije, megakariociti počinju proizvoditi trombocite.

 

Najveća struktura na slici je megakariocit, nakon nekoliko autoreplikacija DNKIako su trombociti od esencijalne važnosti za hemostazu, trombozu i inflamatorni odgovor, malo se znalo od putevima sazrijevanja trombocita. Do sada se smatralo kako je koštana srž glavno područje stvaranja trombocita, međutim bilo je malo dokaza za ovu hipotezu. Ovaj rad je pokazao kako veliki broj megakariocita cirkulira u plućima, gdje oslobađaju trombocite. Drugim riječima – pluća, a ne koštana srž su glavno mjesto biogeneze i maturacije trombocita. 
 
U istraživanju je utvrđeno kako se čak 50% trombocita oslobađa u plućima, što čini oko 10 miliona trombocita u jednom satu. Također, utvrđeno je kako u ekstravaskularnim područjima pluća postoje populacije zrelih i nezrelih megakariocita i da te populacije ćelija u slučaju trombocitopenije (smanjen broj trombocita) i opšteg manjka ćelija migriraju u koštanu srž.
 
Ovaj rad je po prvi put identifikovao pluća kao hematopoetski organ.