Dolazak Vikinga u Ameriku se dogodio prije 1000 godina, tvrdi nova studija. 

Transatlantska istraživanja i putovanja odvijala su se vijekovima prije Kolumba. Fizički dokazi rane evropske prisutnosti u Americi mogu se pronaći u Newfoundlandu u Kanadi. Međutim, do sada nije bilo moguće utvrditi kada se ta aktivnost dogodila.

Novi rad, objavljen nedavno u Nature pod naslovom “Evidence for European presence in the Americas in AD 1021 tvrdi kako su  Vikinzi bili prisutni na Newfoundlandu 1021. godine.

Dokazi o naseljavanju Skandinavaca u Sjevernu Ameriku potvrđeni su samo na jednom mjestu – L’Anse aux Meadows, na kanadskom otoku Newfoundlandu.

 

L’Anse aux Meadows, UNESCO site

 

Nalazište je otkriveno 1960-ih, a ovo naselje datiralo je oko 1000-ih godina, međutim, datiranje, ugljikom se pokazalo neefikasnim u određivanju tačnog datuma.

Međutim, nova analiza drva korištenog pri gradnji tamošnjih zgrada ponudila je daljnije informacije. Istraživanje je koristilo novu vrstu tehnike datiranja stabala, koja je mjerila utjecaj solarne oluje koja se dogodila 992. godine.

Solarne oluje su normalan dio Sunčevog ciklusa. Ponekad opisane kao solarne baklje, solarne oluje različite jačine mogu doći do Zemlje, a energija Sunca može stvoriti sjajna svjetla na nebu poznata kao aurore. 992. godine jedan pisac u Saskoj (današnja Njemačka) napisao je da “svjetlost poput Sunca sja sa sjevera.”

Oluja je oslobodila koncentrisane nalete zračenja koji su ostavili trag na drveću gdje su kasnije doselili novi doseljenici.

Analiza drva pokazala je da je između oluje i trenutka kada je drvo posječeno postojalo 29 “prstenova rasta” – koji mjere rast stabla iz godine u godinu, što daje 1021. godinu kao godinu dolaska Vikinga na obale američkog kontinenta.

 

Još o nauci Vikinga čitajte u tekstu Ko su bili Vikinzi?