Mala studija u New England Journal of Medicine stavlja novo svjetlo na priču o nastanku prve vakcine slične onima kakve danas poznajemo: Jennerove vakcine protiv velikih boginja. Zapravo, ova se vakcina dosta razlikuje od onih danas – davala se perkutano, a ne subkutano, peroralno ili intramuskularno. To znači da se davala tako da se koža samo malo zagrebe iglom sa dva vrha (na slici) sa umrtvljenim izazivačem bolesti. 

 

Također, Jenneru možemo zahvaliti i to što ovo dostignuće medicine zovemo vakcina, a proces davanja vakcina vakcinacija: “vacca” na latinskom znači krava jer je Jenner vakcinu napravio od krastica koje su se stvarale na rukama mljekarica nakon infekcije kravljim boginjama, a koje su vrlo slične velikim boginjama te su tako mogle pokrenuti imunološki odgovor.

 
Značaj istraživanja Edwarda Jennera je u tome što je prepoznao da unošenje oslabljenog uzročnika bolesti može u našem organizmu izazvati neku zaštitinu reakciju, pa da organizam ne oboli. Ipak, Jenner nije koristio stvarnog uzročnika bolesti, virus velikih boginja (variola major i variola minor), nego virus blaže bolesti koju izaziva virus srodan virusu velikih boginja – virus kravljih boginja. Ili se to tako da sada mislilo. 

Naime, nova studija pokazuje da se nije radilo čak ni o virusu kravljih boginja, nego o jednom također vrlo srodnom obliku virusa – virusu konjskih boginja, koji može zaraziti i krave, a preko krava i mljekarice koje ih muzu. Tako ovaj virus preskoči nekoliko vrsta. Svi pobrojani virusi su iz roda Orthopoxvirus unutar porodice Poxviridae.
 
Šestero istraživača iz cijelog svijeta analizirali su sadržaj bočice vakcine iz 1902. godine. Ono što su otkrili bilo je nešto sasvim novo – ostaci u bočici su bili 99.7% virus konjskih boginja, a ne kravljih boginja. Tehnički, to bi trebalo značiti da vakcine trebamo zvati ekvicine, a vakcinaciju ekvinacija…
 
Međutim, prije nego što požurimo sa tehničkim mijenjanjem termina, trebamo se osvrnuti i na činjenicu da postoji bolji i precizniji termin – imunizacija te da imamo i svoju riječ za sve to – cjepivo i cijepljenje. Također, s obzirom da su se mljekarice zarazile od krava, a ne od konja, terminu “vakcina” ništa ne fali, zar ne? Ovaj termin oslikava kako se zoonoza prenosila, a ne koji tip virusa izaziva bolest te je tako ovaj termin, vakcina, opet pravilan.