• AI model potaknut da govori kao lik iz Star Treka bio je bolji u rješavanju matematičkih problema.
  • Nije jasno zašto ovo pomaže chatbotu poboljšati svoje rezultate.
  • Ljudi primjećuju da postoji umjetnost u poticanju AI-a i to postaje polje (a i potencijalni posao) samo po sebi.

Umjetnost komuniciranja s AI chatbotovima predstavlja intrigantan i često frustrirajući izazov za mnoge korisnike. Nedavna studija koja je pokušala optimizirati upute koje se unose u modele chatbota otkrila je neobičnu vezu između načina komunikacije s AI-jem i njegove efikasnosti. Na primjer, traženje da AI govori kao da je dio Star Trek /Zvjezdane staze univerzuma dramatično je poboljšalo njegovu sposobnost rješavanja matematičkih problema na razini osnovne škole.

Rick Battle i Teja Gollapudi, autori studije iz softverske kompanije VMware u Kaliforniji, ističu da su bili iznenađeni i pomalo frustrirani otkrivši da jednostavne promjene u uputi mogu izazvati takve dramatične promjene u performansama AI modela. Njihova studija, objavljena 9. februara 2024. na arXivu, serveru za dijeljenje preprinta, istaknula je važnost pozitivnog razmišljanja u komunikaciji s AI-jem. Studija ima naslov “The Unreasonable Effectiveness of Eccentric Automatic Prompts“.

Ovo istraživanje nudi uvid u kompleksnost interakcije između ljudi i AI. Ljudi su primijetili da kvaliteta odgovora AI chatbota ovisi o načinu postavljanja pitanja, no razumijevanje zašto je to tako ostaje nejasno. Battle i Gollapudi ističu da je „pozitivno razmišljanje” postalo značajan faktor u poboljšanju performansi jezičnih modela, iako je intuitivno teško shvatiti zašto bi to bilo važno.

Kako bi istražili ovu pojavu, inženjeri su koristili tri velika jezična modela i hranili ih s različitim  uputama. Rezultati su pokazali da su automatski generisane upute često bile efikasnije u poticanju AI-ja na rješavanje matematičkih problema nego ručno napisane, odnosno efikasnije je koristiti AI da bi se komuniciralo s AI.

Iznenađujuće, neke od najefikasnijih uputa poticale su AI da govori kao likovi iz Zvjezdanih staza, što je otvorilo nove perspektive u razumijevanju interakcije između ljudi i strojeva.

Važno je naglasiti da se ovo istraživanje ne odnosi na to da bi korisnici trebali tražiti od AI chatbota da komunicira na određeni način kako bi bio efikasan. Umjesto toga, ono naglašava složenost AI sistema i potrebu za daljnjim istraživanjem u ovoj oblasti.

Osim toga, istraživanje ukazuje na to da su AI modeli još uvijek „crne kutije” čije ponašanje nije potpuno razumljivo. U zaključku, ovo istraživanje naglašava važnost daljnjeg istraživanja u području komunikacije između ljudi i AI sistema. Iako su otkriveni neki zanimljivi rezultati, još uvijek postoji mnogo nepoznanica u vezi s tim kako AI sistemi donose odluke i kako ih ljudi mogu najbolje koristiti.