Mount Everest zapravo nije najviši vrh na svijetu ako se uzmu u obzir faktori poput prisustva snijega i udaljenosti od centra Zemlje, pri čemu je Chimborazo u Ekvadoru tehnički viši.

Ovo je u jednoj epizodi Star Talks objasnio Neil deGrasse Tyson. Tvrdnja da je Chimborazo viši od Mount Everesta odnosi se na različite načine mjerenja visine planina. Mount Everest je najviša planina na svijetu mjereno nadmorskom visinom, tj. visinom iznad nivoa mora. Everest doseže visinu od 8.848,86 metara iznad nivoa mora. Međutim, šta je nivo mora i da li je on svugdje isti? Koliko je visok nivo mora?

Chimborazo, najviši vrh u Ekvadoru, ne doseže najveću nadmorsku visinu (ona iznosi 6 263 m), ali tvrdnja o njegovoj većoj visini se odnosi na udaljenost od centra Zemlje.

Naime, naša planeta Zemlja nije savršena lopta, nego je malo spljoštena na polovima a ispupčena na ekvatoru. Kažemo da je Zemlja sferoid ili elipsoid. I to ne čak ni savršen nego je malo grbava sa strana. Zapravo komad stijene nesavršenog oblika. Kada ne bi bilo planina, kada bi sve bilo u ravni onoga što zovemo “nivo mora”, tada bi neki dijelovi tog prostora ipak bili malo viši od drugih. Oni koji se nalaze blizu ekvatora bili bi viši, tj. udaljeniji od centra planete. Oni koji se nalaze na polovima bili bi bliže.

Kako bismo mjerili visine planina (ili da je nešto udubljeno) da nemamo mora i oceane? Očigledno, udaljenošću od centra planete.

 

To nije sve – južno od ekvatora zemlja je malo “deblja” nego sjeverno od njega. Planine oko ekvatora, naročito s južne strane, u startu imaju koji kilometar više nego one bliže polovima i na sjevernoj hemisferi.

Chimborazo u državi Ekvador se nalazi blizu ekvatora, i to malo južnije od njega, gde je, kako rekosmo, Zemlja najšira. Zapravo, Zemlja je malčice šira južno od ekvatora nego malo iznad njega, pa je vrh vulkana Chimboraza dalje od centra Zemlje u poređenju s vrhom Everesta. Kada se mjeri udaljenost od središta Zemlje, a ne nadmorska visina, Chimborazo može izgledati “viši”. Guardian je ovaj vrh nazvao “mjestom najbližim svemiru“. Everest bi prema ovoj računici bio 10. najviši vrh. Tako gledano, Chimborazo je visok 6.384,4 kilometra, a Mt Everest 6.282,6 kilometara. Chimborazo bi tako od Everesta bio viši 1.811 metara.

Međutim, ovo je samo jedan način posmatranja visine, a većina ljudi se obično referiše na nadmorsku visinu kada govori o najvišim planinama i vrhovima. Everest ostaje najviši vrh mjereno nadmorskom visinom.

Međutim, postoji i treći način mjerenja. Mauna Kea na taj način na Havajima je najviši vrh od podnožja do vrha. Ako se visina Mauna Kee mjeri od tačke ispod okeanskog nivoa tj, od podnožja okeanskog dna do njenog vrha. Mauna Kea dostiže visinu od oko 10.200 metara čime je, prema toj metodi mjerenja, najviša planina na svijetu. Mauna Kea je vulkan na Havajima, a gotovo polovina visine ove planine nalazi se ispod površine mora.