Istraživači s Univerziteta Waterloo u Kanadi objavili su prvu procjenu kanadske bolnice kako bi otkrili njen ukupni utjecaj na okoliš i specifične žarišne tačke emisije ugljika.

Proučavajući bolnicu u Britanskoj Kolumbiji tokom fiskalne 2019. godine, istraživači su identifikovali korištenje energije i vode i kupnju medicinskih proizvoda kao primarne žarišne tačke bolnice, na koje otpada više od polovine godišnjeg ugljičnog otiska.

Radi se o ukupno 3500-5000 tona CO2 ekvivalenta. Jedan bolnički krevet otprilike je ekvivalentan ugljičnom otisku pet kanadskih domaćinstava. Rad je objavljen u julu 2023. u Journal of Industrial Ecology pod naslovom “Environmental footprinting of hospitals: Organizational life cycle assessment of a Canadian hospital”.

“Žarišne tačke” u ovom otisku mogu se pripisati korištenju energije i vode i ispuštenoj otpadnoj vodi, ispuštanju anestetičkih plinova (koji su snažni staklenički plinovi) i proizvodnji različitih materijala, hemikalija, lijekova i drugih proizvoda koji se koriste u bolnicama.

Buduća bi istraživanja mogla povećati identificirane žarišne tačke, a novi bi se pristup mogao primijeniti i na druge bolnice i druge vrste zdravstvenih ustanova, poput primarne zdravstvene zaštite ili dugoročne skrbi, ili čak organizacije izvan zdravstvenog sektora.

Ovi rezultati se odnose samo na tu bolnicu u Kanadi, dok bi ugljični otisak bolnica u našem regionu bio drugačiji. No, s obzirom na potrošnju hemikalija, otpadne supstance, potrebe za grijanjem (recimo pri sterilizaciji aparata, ali i prostorija) i hlađenjem, svakako da jedna bolnica ima visok ugljični otisak. Naravno, rezultati ovog istraživanja ne znače da treba raspustiti bolnice i izbjegavati hospitalizacije, nego podaci iz studije mogu pokazati gdje se i kako mogu ponešto smanjiti emisije.