Virgo interferometar, Italija
 

 Gravitacioni talasi

 
Za 27./28. septembar 2017. najavljeno je nešto zanimljivo. Neko vrijeme se šuškalo o tome, ali sad postaje zvanično, sa tim što će uskoro biti više informacija o prirodi novog otkrića. Dakle, o čemu je riječ?
 
Prvo – gravitacioni talasi su detektovani četvrti put. Dakle, sada smo sigurni da takvi događaji nisu na nivou incidenta, nego da su prirodni fenomen koji se dešava ne baš tako rijetko. Jedino su naši uređaji za detekciju bili preslabi da ih detektuju.
 
Drugo – ovo je prvi put da ih detektuje jedan evropski centar. Ovaj put je to bio VIRGO opservatorija koja se nalazi u blizini Pize. VIRGO interferometar je radio u kolaboraciji sa američkim LIGO – 14. avgusta 2017. godine VIRGO i LIGO su detektovali signale koji dolaze od para spiralnih rotirajućih objekata, masa 31 i 25 masa Sunca. Sve ovo se desilo na 540 miliona parseka, odnosno, 1.8. milijardi svjetlosnih godina daleko od nas. 
 
Treće, kako je uključen i evropski “djevičanski” interferometar (lat. “virgo”, djevica), ovi gravitacioni talasi su detektovani pomoću tri detektora, a ne, kao prije, pomoću dva LIGO-ova detektora, što povećava tačnost određivanja udaljenosti ovog događaja.
 
Ovaj gravitacioni talas, odnosno, opservirani fenomen, nosi ime GW170814, a prvo ga je detektovala LIGO-va stanica u Livingstonu, savezna država Louisiana, da bi 8 milisekundi nakon toga talasi došli i do druge LIGO-ve stanice u Hanfordu, Washington. 14 milisekundi nakon toga, talas dolazi i do VIRGO detektora. Stoga u imenu talasa imamo ono 08 i 14. 
 
Četvrto – ovi talasi se pomalo razlikuju od prethodnih. Detektovano je i emitovanje određene radijacije i “mreškanja” u signalu. Postoje šuškanja da bi se ovdje moglo raditi o tome da su LIGO i VIRGO “vidjeli” koliziju dvije neutronske zvijezde, međutim, kolaboracija tek treba potvrditi da li se možda radi o tome. 

Update: 16.10.2017. je potvrđeno da su “šuškanja” bila sa razlogom: LIGO/VIRGO kolaboracija je detektovala da su ovi gravitacioni talasi posljedica kolapsa sistema od dvije neutronske zvijezde. U kolizijama poput ove nastaju teži elementi periodnog sistema, praktično svi atomi. Međutim, gravitacioni talasi koji nastaju pri ovakvom događaju slabiji su nego pri kolizijama sistema od dvije crne rupe. Zapravo, sve ovo znači da su mjerni uređaji sa “hvatanje” gravitacionih talasa postali još osjetljiviji. Također, ovo otkriće znači i nešto vrlo zanimljivo: svjetlost i gravitacioni talasi putuju istom brzinom.