Tetovaže su danas popularnije nego ikad prije. Prije su se povezivale ili sa određenim profesijama i društvenim klasama te grupama, obično bliskim različitim ilegalnim aktivnostima, dok danas viđamo tetovaže na pripadnicima svih slojeva društva. Praktično svaki tip tetovaže i slika imaju određeno značenje. 

 
Međutim, raširenost ovakvog načina ukrašavanja tijela za sobom je uvijek budila i određenu zabrinutost za zdravstvene posljedice. Pigmenti koji se koriste za tetoviranje su obično označeni kao “histološki inaktivni”, ali neki pigmenti su problematičniji od drugih. Dugo se smatralo da je najveći rizik prilikom tetoviranja nesterilnost instrumenata i mogućnost infekcije, pogotovo infekcije tetanusom, hepatitisom i HIV-om, međutim, najnoviji rad objavljen u Scientific Reports pod nazivom “Synchrotron-based ν-XRF mapping and μ-FTIR microscopy enable to look into the fate and effects of tattoo pigments in human skin” pokazuje šta se događa sa tattoo pigmentima jednom kada dođu ispod kože.
 
Internacionalni tim istraživača (German Federal Institute for Risk Assessment/BfR, Department of Chemical and Product Safety i European Synchrotron Radiation Facility/ESRF) je pomoću tehnike sinhrotronske X-fluorescencije (Synchrotron X-ray fluorescence, XRF) pratio distribuciju i efekte mikro i nano-čestica pigmenata iz tetovaža. Koristili su donirane uzorke kože i limfatičnog tkiva sa ljudskih ostataka. 
 
 

Pokazalo se kako dolazi do transporta čestica pigmenata, organskih pigmenata, čestica teških metala i titanijum dioksida od kože do limfnih čvorova. Utvrđeno je i da ove čestice mijenjaju sekundarnu strukturu nekih proteina te da dolazi do povećanja nivoa lipida. Rad je pokazao jake dokaze za postojanje migracije ovih čestica te za dugoročno taloženja čestica i promjene struktura pojedinih biomolekula što na kraju dovodi do potkožnih inflamacija.
 
Povećani limfni čvorovi su pojava koja se primjećuje kod osoba sa tetovažama već nekoliko decenija, a pigmenti za tetovaže u limfnim čvorovima imitiraju metastatske melanome. Iako se komponente pigmenata za tetovaže, poput metala i njihovih oksida te organskih poliaromatskih pigmenata, smatraju biološki inertnima, neke od ovih komponenti, posebno nikl te hrom, kobalt i mangan, mogu biti jaki iritanti i alergeni. Osim karbon crne, čest pigment je i titanijum-dioksid, koji, u zavisnosti od forme u kojoj je zastupljen, može biti prilično opasan – ako njegovo prisustvo vodi stvaranju reaktivnih slobodnih radikala oksigena kada je izložen sunčevim zrakama.
 
Izvor: Nature/Scientific Reports