Miševi kojima su presađeni embrionalni GABA-ergični neuroni brže zaboravljaju neugodna i zastrašujuća iskustva. 

 
Gama-aminobuterna kiselina je inhibirajući neurotransmiter koji dovodi do hiperpolarizacije ili depolarizacije stanične membrane. Kod smanjene absorbcije GABA  dolazi do hipotonije mišića. GABA spada u aminokiseline, ali ne u one od kojih su građeni proteini: proteine grade alfa-aminoksieline, dok je GABA gama-aminokiselina. Pod alfa-aminokiselinema podrazumijevamo sve one aminokiseline kod kojih se amino (-NH2) grupa nalazi na istom atomu karbona na koji je vezana i karboksilna (-COOH) grupa. U gama-aminobuternoj kiselini, amino-grupa se nalazi na trećem atomu karbona od onog na kojem je karboksilna grupa. Kod sisara, GABA je inhibitorni neurotransmiter, dok kod insekata ima i ekscitirajuće djelovanje.
 
 
 
 
Vratimo se se GABA-ergičnim neuronima. U engleskom jeziku se koristi termin GABAergic neurons, a pošto su to oni neuroni koji proizvode gama-aminobuternu kiseline, možda bi ih bilo bolje zvati GABA-producirajući neuroni. GABA ima važnu ulogu u razvoju mozga, što znači da njena funkcija nije ograničena samo na ulogu neurotransmitera. Ona dirigira proliferaciju određenih stanica nervnog sistema, njihovu migraciju i diferencijaciju, ali i rast neurita te formiranje sinapsi.
 
U radu nedavno objavljenom u časopisu Cell Neuron, pod nazivom Fear Erasure Facilitated by Immature Inhibitory Neuron Transplantation” naučnici sa Univerziteta Fudan u Šangaju su proučavali ponašanje miševa koji su imali neugodna iskustva prije i poslije transplantacije embrionalnih GABA-producirajućih stanica. Miševe su podvrgli programu za supresiju negativnih sjećanja tj. gašenju refleksa (“extinction”), nakon čega su se ovakva neugodna sjećanja ipak spontano javljala na određeni stimulus. Međutim, ovakve reakcije su postale rjeđe nakon transplantacije embrionalnih GABA-producirajućih stanica. Ovo smanjenje reakcije se događa 2 sedmice nakon transplantacije, ni prije ni kasnije.
 
Dakle, embrionalne stanice su transplantirane u amigdale miševa dvije sedmice prije podrvrgavanja miševa programu “zaboravljanja” neugodnog iskustva. Amigdale su region limbičkog sistema mozga koje su povezane sa osjećajem straha i memoriranjem koje je povezano sa emocijama. Poremećaj funkcije amigdala je povezan sa anksioznošću, ali i sa vrlo teškim Kluver-Bucyjevim sindromom. 
 
 
Image by Life Science Databases (LSDB) via Wikimedia Commons
 
 
 

Analiza transplantiranih GABA-producirajućih neurona je pokazala kako oni formiraju sinapse sa amigdalama te maturiraju pokazujući elektro-fiziološka svojstva diferenciranih interneurona amigdala. Ovaj rad je pokazao kako spomenute embrionalne stanice mijenjaju strukturu amigdala i kako je centralni nervni sistem fleksibilnija i plastičnija struktura nego što se to do sad mislilo te da postoji do sada nepoznat mehanizam prevencije patološkog straha kojeg nije moguće ukloniti terapijama koje za cilj imaju gašenje refleksa.