Polarizacija između ljudi koji su primili vakcinu protiv COVID-19 i onih koji nisu iskrivljuje način na koji ljudi pamte činjenice o pandemiji. Istraživači su anketirali više od 10.000 ljudi u 11 zemalja (uglavnom bogatijih u sjevernoj hemisferi) i otkrili su sljedeće:

  • Ljudi koji su se snažno identificirali sa svojim statusom nevakcinisanih češće su se sjećali da su ranije procijenili rizik kao manji nego što je zapravo bio.
  • Obrnuto, i još izraženije, oni koji su bili vakcinisani precijenili su svoj raniji dojam o riziku od zaraze bolešću.
  • Osobe za koje je vakcinacija ili nevakcinacija posebno važna za njihov identitet imale su posebno pristrane uspomene.

Psihologija nam već dugo pokazuje da različiti ljudi mogu imati vrlo različite uspomene na iste prošle događaje i da prethodne predrasude mogu utjecati na te uspomene. No, niz studija objavljenih ovog mjeseca u časopisu Nature (1) pokazuje da su naše percepcije ozbiljnosti pandemije COVID-19, kao i mjera poduzetih kako bi se ograničilo širenje bolesti, pouzdano iskrivljene zbog povezanog faktora: našeg statusa vakcinacije.

Istraživanje je obuhvatilo anketiranje više od 10.000 ljudi u 11 zemalja. U jednom dijelu studije, ponovno su anketirali odrasle osobe u Njemačkoj koje su već bile pitane tokom ljeta 2020. ili zime 2020.–2021. godine o procjeni rizika od zaraze virusom SARS-CoV-2, tražeći od njih da se prisjete svojih ranijih odgovora.

Analiza autora otkrila je da su nevakcinisane osobe koje su se snažno identifikovale sa svojim statusom nevakcinisanih češće pamtile svoju raniju procjenu rizika kao manje ozbiljnu nego što je zaista bila. Obrnuto, oni koji su bili vakcinisani precijenili su svoj raniji dojam o riziku od zaraze bolešću.

Kao i kod svakog istraživanja, postoje određena ograničenja i mane. Podaci su prikupljeni putem interneta, a većina zemalja u uzorku su bogate i nalaze se u sjevernoj hemisferi. Studija nije procijenila efekat različitih politika pandemije koje su provedene u različitim regijama. Istraživači su također anketirali samo odrasle osobe.

Reference:

  1. Sprengholz, P., Henkel, L., Böhm, R. et al. Historical narratives about the COVID-19 pandemic are motivationally biased. Nature 623, 588–593 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06674-5