Zagađen zrak je opasniji nego što smo mogli i pretpostaviti – neke tvari u zagađenom zraku mogu biti karcinogene a da pri tome ne izazivaju mutacije u ćelijama.

Zagađenje zraka može uzrokovati rak pluća stvaranjem upale koja potiče proliferaciju ćelija s postojećim mutacijama koje uzrokuju rak – ne mutiranjem same DNK. Rezultati pružaju mehanizam koji bi se mogao primijeniti na druge vrste raka uzrokovane izloženošću okolišu i mogao bi jednog dana dovesti do načina za njihovu prevenciju.

„Ideja je da bi izloženost karcinogenima mogla potaknuti rak, a da zapravo ništa ne učini DNK”, kaže medicinska genetičarka Serena Nik-Zainal. “Nije svaki kancerogen mutagen.”

Rad o ovom otkriću objavljen je u aprilu 2023. u časopisu Nature pod naslovom „Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants”.

Naučnici sa Francis Crick instituta su se fokusirali na mutacije u genu označenom kao EGFR. Ovim su htjeli smanjiti kontribuciju duhanskog dima u incidenciji raka pluća. Oni su pokazali da su mutacije na ovom genu povezane s većim rizikom razvoja raka usljed zagađenja lebdećim česticama promjera 2.5 mikrometara (PM 2.5) ili manje.

Međutim, kada su miševe s mutacijama ovog gena izložili ovom česticama, nije se utvrdilo povećanje mutacija u ćelijama pluća. Ono što jesu primijetili je uporna upala reakcija kod ovih miševa. Zapravo, utvrđeno je kako izlaganje zagađenom zraku pospješuje proliferaciju ćelija sa rizičnom mutacijom. Ove ćelije na sebi imaju jedan interleukin, IL-1β koji potiče upalnu reakciju. Kada su miševima data antitijela koja  blokiraju ovaj interleukin, incidencija raka pluća se smanjila.

 
Premda je ovo važan korak u istraživanju raka pluća koji nisu uzazvani samim pušenjem, i pruža uvide u potencijalne mogućnosti skrininga na riskantnu mutaciju, pa čak i terapiju antitijelima koja bi smanjia rizik, a možda i na ishranu koja smanjuje upalnu rekaciju, ovo ne bi trebala biti jedina mogućnost. Pravi put borbe protiv raka pluća jeste konstantna borba protiv zagađenosti.