Maurice Hilleman, američki mikrobiolog i ljekar, može se smatrati jednim od najvažnijih protagonista u istoriji medicine. On je stvorio oko 40 vakcina, između ostalih i vakcinu protiv morbila, rubeole i zaušnjaka (MMR), a procjenjuje se da njegove vakcine godišnje spašavaju oko 8 miliona života.

Rođen je 30. avgusta 1919. godine u ruralnom dijelu Montane, mjestu Miles City. Zanimljivo je da je pripisivao veliki dio svog uspjeha svom radu sa kokoškama dok je bio dječak; od 1930-ih, plodna jaja kokoški često su se koristila za uzgoj virusa za vakcine. Još jedna zanimljivost iz njegovog života da je pripadao luteranskog kongregaciji, ali se ipak i u tom teološkom okruženju zaljubio u rad Charlesa Darwina i O porijeklu vrsta. Kasnije je odbacio religiju.

Hillemanova strast prema medicini razvila se rano u životu, a tokom svoje karijere, radio je u mnogim istaknutim farmaceutskim kompanijama kao što su Merck & Co. i E.R. Squibb & Sons. Međutim, Hillemanova prava slava došla je kroz njegov revolucionarni rad na vakcinama.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava, gotovo nije uspio pohađati fakultet. Njegov najstariji brat mu je pomogao i Hilleman je diplomirao kao prvi u svojoj klasi 1941. godine na Državnom univerzitetu u Montani uz pomoć porodice i stipendija. Osvojio je stipendiju na Univerzitetu u Chicagu i stekao doktorsku titulu iz mikrobiologije 1944. godine.

Njegova doktorska teza bila je o infekcijama hlamidijom, za koje se tada mislilo da ih uzrokuje virus. Hilleman je pokazao da ove infekcije zapravo uzrokuje vrsta bakterije, Chlamydia trachomatis, koja raste samo unutar ćelija, što je zapravo odlika virusa, ali hlamidija ipak nije virus.

Jedno od Hillemanovih najpoznatijih dostignuća je stvaranje vakcine protiv morbila, zaušnjaka i rubeole (MMR vakcina). Ova vakcina, prvi put predstavljena 1971. godine, postala je ključni alat u prevenciji ovih smrtonosnih bolesti i igrala je ključnu ulogu u smanjenju njihove incidencije širom svijeta. Zahvaljujući Hillemanovom radu, mnoge generacije djece su bile zaštićene od potencijalno fatalnih komplikacija ovih bolesti.

Hilleman i njegov tim su razvili osam vakcina koje se u mnogim zemljama preporučuju, međutim nisu sve dostupne rutinski u BiH: osim one protiv morbila, zauški i rubeole, tu su i vakcine protiv hepatitisa A, hepatitisa B, varičela, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i bakterije Haemophilus influenzae.

Pored MMR vakcine, Hilleman je bio ključni akter u razvoju brojnih drugih vakcina. Jedna od najznačajnijih je vakcina protiv hepatitisa B, koja je postala dostupna 1981. godine. Ova vakcina je igrala ključnu ulogu u smanjenju incidencije hepatitisa B i povezanih bolesti jetre širom svijeta. Otkako se daje, incidencija hepatitisa B samo u SAD opala je za 95%. Takođe, Hilleman je bio pionir u stvaranju vakcine protiv hemofilus influence tipa B (Hib), bakterije koja je uzrokovala ozbiljne bolesti kao što su meningitis i sepse kod male djece. Danas se ova vakcina nalazi u sastavu petovaletne vakcine Pentaxim i šestovalentne Haxacima.

Ono što je izdvajalo Hillemana kao naučnika bila je njegova sposobnost brzog prepoznavanja opasnosti od određenih bolesti i hitnog odgovora u razvoju vakcina. Njegova metodologija često je uključivala praćenje epidemija i identifikaciju patogena kako bi se razvile vakcine prije nego što bi bolesti postale epidemije.

Njegov doprinos medicinskoj zajednici i svijetu ne može se precijeniti. Hilleman nije samo stvorio vakcine koje su spasile milione života, već je i postavio temelje za buduća istraživanja u oblasti vakcinacije i imunologije. Njegov rad inspiriše generacije naučnika i medicinskih stručnjaka širom svijeta da nastave u borbi protiv zaraznih bolesti i zaštiti javnog zdravlja.

Maurice Hilleman je preminuo 11. aprila 2005. godine, ali njegovo nasljeđe i dalje živi kroz vakcine koje je stvorio i kroz uticaj koji je imao na polje medicine. Njegova predanost i stručnost ostaju inspiracija svima u medicinskoj zajednici da nastave njegovu misiju borbe protiv bolesti i stvaranja sigurnijeg i zdravijeg svijeta za sve nas.