Meduze nisu glupe. To što nemaju mozak, ne znači da ne mogu da uče i pamte. Njihov nervni sistem je dovoljno sofisticiran za to.

Meduza Tripedalia cystophora sposobna je za asocijativno učenje. Učenje se kod ove vrste temelji na kombinaciji vizualnih i mehaničkih podražaja. Inače, meduze čak i spavaju, iako nemaju mozak.

Svaka od njegove četiri vidne strukture, ili rhopalia, ove vrste sastoji se od dva oka i oko hiljadu fotoreceptora. Ovi nervi služe i kao senzorni sistemi i integracijski centri za pretvaranje podražaja u reakcije, pomažući meduzama da pulsiraju kroz guste šume korijenja mangrova u potrazi za plijenom.

A box jellyfish rhopalium up close (B). (Bielecki etal., PLOS ONE, 2014)

 

Kako bi utvrdili može li takav rudimentarni sistem  učiti, u radu objavljenom u Current Biology u septembru 2023. naučnici su stavili odrasle primjerke T. cystophora u okrugli spremnik sa sivim prugastim zidovima kako bi oponašali okomite pruge udaljene mangrove. “Misleći” da nema prepreka,  meduze su se zaskočile u zid.

Nije dugo trebalo da njihov entuzijazam splasne. Do kraja eksperimenta od 7,5 minuta meduze su se u prosjeku rotirale četiri puta češće i povećavale udaljenost između sebe i zida za polovicu. Ovo odražava promijenjeno ponašanje kao odgovor na novootkrivenu prepreku.

Iznenađujuće je koliko brzo ove životinje uče; to je približno istim tempom kao i napredne životinje“, kaže morski biolog s Univerziteta u Kopenhagenu, Anders Garm.

Čini se da čak i najjednostavniji nervni sistem može napredno učiti, a ovo bi se moglo pokazati kao temeljni mehanizam nastao u osvit evolucije nervnog sistema.

Kako bi potvrdili da je ovaj događaj učenja uključivao vizualne i mehaničke podražaje, istraživači su izolirali pojedinačne rhopalie meduze i predstavili im jednostavan film koji se sastoji od sivih pruga niskog kontrasta u pokretu.

Tumačeći pruge kao predmete koji su previše udaljeni da bi bili važni, organi meduze nisu učinili ništa. Kad je film bio popraćen slabim udarom elektriciteta, rhopalia više nije vidjela lažno korijenje mangrova tako udaljeno, što ih je navelo da pumpaju signale za kretanje kako bi ‘izbjegli’ nadolazeću prepreku.

Znajući da je potrebno tako malo neurona i najjednostavniji podražaj za stvaranje asocijativnog učenja kod životinja, istraživači se nadaju istražiti bolje interakcije nerava na ćelijskoj razini.