SARS-CoV-2 mogao se više puta preliti sa životinja na ljude, prema preliminarnoj analizi virusnih genoma uzorkovanih od ljudi zaraženih u Kini i drugdje na početku pandemije, a koja još nije publikovana nego je dostupna u formi preprinta

Ako se potvrde, nalazi bi dodali težinu hipotezi da je pandemija nastala na više tržnica u Wuhanu, pored nedavo objavljenog rada u Scientific Reports koji je dokaz da su se na ovim tržnicama prodavale i žive životinje. Također bi se hipoteza da je SARS-CoV-2 pobjegao iz laboratorije učinila manje vjerovatnom. Podatke je potrebno provjeriti, a analiza još nije stručno recenzirana.

Prema članku u Nature, čitava stvar se vrti oko toga kako su povezane linije A i B virusa SARS-CoV-2.

Najranije virusne sekvence, uzete od ljudi zaraženih krajem 2019. i početkom 2020. godine, podijeljene su u dvije široke loze, poznate kao A i B, koje imaju ključne genetičke razlike.

Linija B postala je dominantna loza na globalnoj razini i uključuje uzorke uzete od ljudi koji su posjetili tržnicu Huanan u Wuhanu, koja je prodavala divlje životinje. Linija se proširila unutar Kine i uključuje uzorke ljudi povezanih s drugim tržištima u Wuhanu.

Da su virusi iz loze A evoluirali od onih iz loze B, ili obrnuto, to bi značilo da je predak virusa samo jednom skočio sa životinja na ljude. No ako dvije loze imaju različito porijeklo, tada je moglo biti više događaja prelijevanja. Ovaj rad ide u prilog te druge teze. 

Još jedan preprint, s medRxiv pokazuje nešto zanimljivo u prilog teze prirodnog prelijevanja. U njemu naučnici procjenjuju da je prosječno 400.000 ljudi godišnje zaraženo koronavirusom povezanim sa SARS-om, u prelijevanjima koje nikada ne prerastu u otkrivene epidemije.

 

Još na ovu temu pročitajte i u Science.

U Cell je sredinom avgusta objavljen pregled koji raspravlja i stranu zoonotskog prenosa i lab leak i zaključak je da je zoonotsko prelijevanja SARS-CoV-2 mnogo vjerovatnije.