Koji je to najveći živući organizam? Plavi kit? Ne. Sekvoje? Ne.  Jedan od najvećih na top listi zaista spada u biljke. I fascinantno je. Radi se o šumi od jednog jedinog stabla. Pando je naučni naziv za jedno stablo topole (Populus tremuloides) u saveznoj državi Utahu sa preko 47.000 stabala – klonova i milionima listova, povezanih jednim korjenskim sistemom. Ne zove se džabe Pando – na latinskom, ova riječ znači “širim se”. Ima masu od oko 6000 tona.

Ovaj prirodni fenomen su identifikovali Jerry Kemperman i Burton Barns 1976. godine.

Ova šuma od jednog drveta se prostire na oko 43 hektara (oko 0,43 kvadratna kilometra) u Fishlake Nacionalnoj šumi u Utahu, SAD. Međutim, važno je napomenuti da ova kolonija nije sastavljena od pojedinačnih stabala, već od klonova koji dijele zajednički genetički materijal. U suštini, to je zapravo jedan organizam. Za ovaj fenomen stvarno vrijedi ona “ne vidi se šuma od drveća” ili “od šume se ne vidi drvo”.

Sekvoja General Sherman je najveće pojedinačno stablo, ali kod Pandoa se radi o tome da je to ogroman sistem klonova , koji su nastali vegetativnim razmnožavanjem jedne jedinke. Procjene kažu da je ukupna masa ovog organizma oko 6000 tona.

Pando se, međutim, suočava se s određenim izazovima i prijetnjama koje ga čine ranjivim. Neki od razloga zbog kojih je Pando ugrožen uključuju suše, štetočine, ljudske aktivnosti poput uzgoja stoke, izgradnje saobraćajnica i poljoprivrede ali i zbog toga što se Pando sporije prirodno obnavlja.

Iako se razmnožava vegetativnim putem, prirodno obnavljanje i regeneracija ove šume mogu biti otežani u određenim uslovima. To može smanjiti sposobnost Pando šume da se nosi s promjenama i izazovima.

Naučnici prate ove i druge faktore kako bi razumjeli dinamiku Pando šume i razvili strategije očuvanja i upravljanja kako bi se sačuvao ovaj jedinstveni biološki entitet.

A ako se pitate koji je to najveći organizam – nastavite pratiti Nauka govori.