Da, bila sam na predavanjima Tomislava Terzina koja je prošle sedmice održao u Sarajevu. Smatram da je biti na predavanju nekoga ko zastupa poziciju kreacionizma ili inteligentnog dizajna kulturološki kuriozitet te da svako ko se ozbiljno bavi pisanjem o nauci mora vidjeti i to čudo jer jednostavno, morate vidjeti sa čim se suočavate, a ne na slijepo konstatovati stavove ljudi koji imaju ovakvu poziciju. Naime, ima mnogo kreacionizama i inteligentih dizajna i glup je potez jedne optuživati za ideje koje brane druge frakcije. 

 

Dakle, prvo malo o Terzinu. Kao prvo nije nimalo nesimpatičan – blag je, pastozan, mogao bi biti sjajan pop. Ako ga zamišljate kao ekscentrika a la Semir ili da je nekakav psycho – razočaraću vas. Kada priča o genetici, strukturi DNK, restriktivnim enzimima, rekombinatnoj DNK, predavanja su mu tačna, jasna i bez nekih prevelikih pojednostavljenja. Ipak, čovjek je molekularni biolog. Zanimljivo je da je on više na strani inteligentnog dizajna nego kreacionizma, uvijek naglašava da nije teoretičar zavjera (iako je gostovao u emisiji čiji je naziv “Teorije zavjera”), inteligentni dizajn ne povezuje sa vanzemaljcima, a ono što bi moglo biti domen teorija zavjera ogradi time što naglasi da su u pitanu spekulacije. Bar je tako bilo na predavanjima u Sarajevu, mada neki videi na YT svjedoče o malo slobodnijim Terzinovim interpretacijama i ulaženju u TZ. Također, Terzin je adventista sedmog dana, jedne denominacije poznate po kreacionističkim stavovima. Inače, učenja kreacionizma i različiti vidovi učenja o inteligentnom dizajnu često su pod kapom  Discovery Institute (koji nije ni u kakvoj vezi sa nama dragim Discovery Channel!), a koji nastoji provući nenaučne hipoteze o postanku života na Zemlji u obrazovni sistem. Ako do sada niste čuli, evo da ponovim: Terzin je bio jedini biolog potpisnik one “slavne” peticije za reviziju izučavanja evolucije u Srbiji (koja je dobacila i do Banjaluke). Terzin u intervjuima naglašava kako je još od mladosti (on kaže od osnovne škole) smatrao kako je teorija evolucije naivno objašnjenje i kako to nije nauka.

 

Tomislav Terzin, izvor: Youtube, screenshot
 
 
Dakle, zvanična nauka zagovara da je usljed malih i slučajnih stehiometrijskih promjena dijelova molekula i funkcionalnih grupa moglo doći i do razvoja kompleksnih molekula koje same sebe reproduciraju – do stvaranja RNK i DNK, ali i do stvaranja molekula bjelančevina. To je stav koji je iznio i Jacques Monod u knjizi Slučaj i nužnost, poglavlje “Molekularna ontogeneza”.
 
Sa druge strane, stav kreacionista i zagovornika inteligentnog dizajna jeste to da tako kompleksne molekule nisu mogle nastati “tek tako”, slučajno i da te promjene malo vjerovatno mogu voditi stvaranju kompleksnih sistema koji sami sebe reproduciraju. Ove struje imaju vrlo mnogo vidova i podvidova i svi oni koji smatraju da se bore sa nekim ljudima koji dolaze iz Srednjeg vijeka i govore o nepromjenljivosti vrsta, jako su naivni i neinformisani. U tim strujama ima jako mnogo varijacija na temu, ali i toga da zagovornici pri različitim izjavama i intervjuima malo mijenjaju stanovište. Dakle, izgleda da je prvi korak u ovom smjeru udar na teoriju abiogeneze, jer je to zaista nama najnepoznatiji dio biologije. Na Darwina u početku ne udaraju i slažu se sa tim da vrste nisu nepromjenljive. Također, treba razlikovati kreacionizme “Stare Zemlje” i kreacionizme “Mlade Zemlje”. Tako, recimo glavne kršćanske denominacije (katoličanstvo, dobar dio protestantskih denominacija, pravoslavlje), te glavne struje u judaizmu i islamu prihvataju naučne dokaze da je Zemlja stara 4.5 milijarde godina, a ne doslovnu interpretaciju 6/24 dana stvaranja (tzv. “6/24 church”). Prema ovim religijama, “jedan božiji dan nije isto što i jedan ljudski dan” i Zemlja sigurno NIJE stara 6000 godina. Međutim, za razliku od ateističkih objašnjenja, ostaju pri tome da je postoji Glavni pokretač, logos, Bog, Allah, Adonaj, koji je stvorio svemir i Zemlju. Kreacionizmi “mlade Zemlje”/zagovornici inteligentnog dizajna odbacuju naučno datiranje – kozmologiju, teoriju Velikog praska, a naročito odbacuju ugljik-14 datiranje kao “podvalu”, kao i ostale vrste datiranja i crveni pomak.
 
Ove neo-kreacionističke teorije drže da je zvanična nauka dogma i neka vrsta vjere te da postoji strašna cenzura u sistemu da njihova otkrića i argumenti ne dođu u mainstream. Također, sam Terzin smatra kako upravo molekularna biologija daje više dokaza za inteligentni dizajn i poništava klasičnu evoluciju.
 
Međutim, Terzin zastupa to da je Zemlja mlada, ne više od 6000 godina te da je postojao period prije Potopa i period poslije Potopa. Prije Potopa, tvrdi Terzin, na Zemlji je živjelo 15 milijardi (sic!) ljudi i svi su ti ljudi bili siti, nije bilo problem nahraniti čovječanstvo. Također, parafraziram Terzinove riječi, Adam i Eva su stvoreni bez mutacija, i njihova djeca su mogla da međusobno stupaju u seksualne odnose u cilju punjenja svijeta, bez opasnosti od inbreedinga uzrokovanog incestom. Međutim, prema Terzinu i adventistima, prije potopa su se ljudi počeli baviti nedozvoljenim radnjama – bioinženjeringom i stvarali su himere. Bog je na to reagovao prilično ljuto, jer se kvari njegovo remek-djelo (eh, zamislite vi sad napravite sliku kojom ste baš ono baš zadovoljni i onda vam dođe neko i docrta tu nešto ili napravi nekakvu drugu intervenciju u ono što ste vi smatrali finim). Zato Bog, parafraziram Terzinovu priču, obara vodeni omotač koji je štitio Zemlju od Kosmičkog zračenja  i sva ta voda pada na Zemlju, a “elektromagnetno polje se raspada” (Terzinove riječi) i onda to polje izaziva mutacije kod kažnjenih ljudi. Time je ljudska DNK kontaminirana, ali Bog, kao “Veliki genetičar” na vrijeme shvata opasnost i šalje poruku Noi da njegova djeca ne smiju imati incestuozne veze. Nešto tako. Sve je to nejasno, jer je, prema tome, na Zemlji ostala samo jedna porodica i ne bi se mogli drugačije množiti osim incestom. Šta je bilo sa životinjama, pa i njihova DNK je kontaminirana mutacijama, kako su one stupale u incest? I zaboga, šta je bilo sa kostima onih 15 milijardi ljudi prije potopa te gdje je otišla sva ta voda koja je bila u vodenom omotaču iznad Zemlje? Valjda je iscurila preko ruba Ravne Zemlje. Također, tu su i tvrdnje da je jedino alternativna medicina istinita jer je, opet parafraziram Terzina “Bog Biblije bog alternativne medicine”. Upravo preko alternativne medicine, a Terzin je pričao o ljekovitosti B17 (opasna pseudonauka, red alert) i o aciditetu kao uzroku raka, zagovaranje inteligentnog dizajna ulazi na mala vrata među naivne ljude.
 
Dakle, ovo je samo blijeda ilustracija onoga čega sam se naslušala na ovim predavanjima. Jednostavna, infantilna logika koja sve nejasnoće u nauci popunjava “inteligentnim dizajnom”, koja tvrdi da nauka koju mi sada imamo ne poštuje naučnu metodu te da je stoga pseudonauka, koja čas hvali Darwina, čas ga optužuje za pseudonauku, ateizam i eugeniku, sigurno je vrlo privlačna starijem svijetu željnom da uspostavi neki odnos sa postmodernim dobom. Zanimljivo je da je publika uglavnom bila sastavljena iz tih i takvih ljudi – žena i muškaraca u trećoj životnoj dobi. Na svim predavanjima je bilo maksimalno 15 ljudi, nikada nije bilo 20 osoba. Jedan dio je došao privučen pričom o zdravom životu i alternativnoj medicini (uglavnom stariji svijet), a drugi je bio privučen pričom o molekularnoj biologiji (uglavnom studenti, nekako zavedeni teorijama inteligentnog dizajna). Da – treća strana su bili ateisti-agnostici-racionalisti, jedna vrlo uporna frakcija publike, kojoj sam i sama pripadala. 
 
Dakle, gdje je spas od ovoga? Po mom mišljenju, koje zaista treba uzeti za ozbiljno, s obzirom da se bazira na nizu konsultacija, mnogo čitanja i promišljanja, spas je u Popperovoj falsifikabilnosti, pošto su inteligentaši i kreacionisti već korumpirali naučnu metodologiju. Ako za neku hipotezu ne postoji mogućnost oborivosti – jedan teorijski argument koji bi hipotezu doveo u pitanje, tj. ako hipoteza nije falsifikabilna, onda se ne radi o nauci. Inteligentni dizajn, kreacionizam i new-age bućkuriši sa vanzemaljcima ne spadaju u to – nisu falsifikabilni, dakle, spadaju u domen vjere, dogme, mitologije i kozmogonije. Nikome ne branim da vjeruje u šta hoće i ne mogu se (i neću) igrati inkvizitora, ali ovo ne može (ne smije!) ući ni na mala vrata u školski sistem, u programe predmeta iz oblasti prirodnih nauka. Želite li biti vjernici, ili, pak shizofreničari – dozvoljeno vam je, ali van okvira akademije i školskih institucija. Razlika između zvanične nauke i ovih pristupa je u tome što nauka priznaje da nije sveznajuća, dok razni kreacionizmi i tipovi inteligentnog dizajna sve objasne postojanjem “Velikog genetičara”. 
 
Druga stvar, veoma važna: princip slučajnosti. Ovaj princip je ključan. Kod kreacionista i inteligentaša ne postoji prostor za koncept slučajnosti. Sve mora imati funkciju, imati uzročno-posljedični red, biti determinirano. Ovo je nauka 18. vijeka, a ne nauka 21. vijeka. Prevazišli smo paradigmu reda. Glavna logika kreacionista i inteligentaša je u tome da “ako nešto ima funkciju” nije moglo nastati slučajno, nego je stvoreno, promišljeno i dizajnirano kako bi imalo tu funkciju. Therefore – Veliki dizajner. Čitajte, dakle, Poppera i Monoda, ali ne prije negoli pročitate Bacona. 
 

P.S. Moguće je da će ovaj post preći u feljton.