Veoma je važno naglasiti kako tehnologije za istraživanje svemira imaju primjene i na Zemlji, pa čak i u svakodnevnom životu jer mase ne shvataju da istraživanje svemira u svojoj osnovi služi očuvanju čovječanstva i planete Zemlje. Kroz daljinsko osmatranje i korišćenje satelita, možemo posmatrati našu Zemlju i dobiti uvide o prirodnim katastrofama poput poplava, zemljotresa i požara, možemo pratiti topljenje leda na Antarktiku, videti kako globalno zagrijavanje utiče na naš život i pratiti naše usjeve, polja i šume… Mogu nastaviti. Od neljepljivog Teflona u tavi do memorijskih đonova u vašim cipelama, veza sa istraživanjem svemira prisutna je u vašem domu i džepu više nego što ste svjesni.

Ovdje je nekoliko tehnologija za koje sigurno ili vjerovatno znate, a koje su nastale kao produkt želje za poboljšanjem svemirskih istraživanja i za olakšavanje boravka u svemiru.

Tehnologija satelita

Sateliti prvobitno razvijeni za istraživanje svemira revolucionizovali su komunikaciju, navigaciju, prognoze vremena i posmatranje Zemlje. Omogućavaju globalne telekomunikacije, GPS navigacione sisteme, tačne vremenske prognoze i praćenje ekoloških promjena poput sječe šuma, klimatskih promjena i prirodnih katastrofa.

Medicinsko snimanje i dijagnostika

Tehnologije razvijene za svemirske misije, poput digitalnih uređaja za snimanje i tehnologija daljinskog osmatranja, prilagođene su za medicinsku upotrebu. Na primjer, tehnike korištene za analizu slika udaljenih planeta primijenjene su u razvoju medicinskih tehnologija snimanja poput MRI (magnetna rezonanca) i CT (računarska tomografija) skenova, omogućavajući neinvazivnu dijagnozu i liječenje različitih medicinskih stanja.

Prečišćavanje i recikliranje vode

Svemirske misije zahtijevaju efikasne sisteme upravljanja vodom kako bi podržale astronaute u izolovanim okruženjima. Kao rezultat toga, tehnologije za prečišćavanje, recikliranje i očuvanje vode razvijene su za svemirske misije i kasnije primijenjene radi poboljšanja pristupa čistoj pijaćoj vodi u udaljenim ili pogođenim katastrofama na Zemlji.

Minijaturizovana elektronika

Strogi zahtjevi za veličinu, težinu i snagu svemirskih misija pokrenuli su razvoj minijaturizovanih i energetski efikasnih elektronskih komponenti. Ovi napreci doveli su do širenja prenosivih uređaja, pametnih telefona, nosive tehnologije i mikroelektronike koja se koristi u različitim industrijama, poboljšavajući komunikaciju, računanje i obradu podataka.

Nauka o materijalima i inženjering

Istraživanje svemira podstaklo je napredak u nauci o materijalima i inženjeringu kako bi se razvili lagani, izdržljivi i visokoperformantni materijali sposobni da izdrže ekstremne uslove u svemiru. Ovi materijali imaju primjenu u avioindustriji, automobilskoj industriji, građevinarstvu i industriji potrošačke elektronike, što dovodi do jačih i energetski efikasnijih proizvoda.

Robotika i automatizacija

Svemirske misije u velikoj mjeri se oslanjaju na robotiku i automatizaciju za zadatke poput lansiranja satelita, istraživanja planeta i održavanja svemirskih letjelica. Robotika razvijena za istraživanje svemira prilagođena je za zemaljske primjene, uključujući industrijsku automatizaciju, medicinsku hirurgiju, operacije traganja i spasavanja i istraživanje opasnih okruženja.

Tehnologije obnovljive energije

Potreba za održivim izvorima energije u svemirskim misijama podstakla je istraživanje i razvoj tehnologija obnovljive energije poput solarnih panela. Solarni paneli prvobitno dizajnirani za svemirske primjene postali su sve efikasniji i ekonomičniji, doprinoseći globalnom usvajanju solarne energije kao čistog i obnovljivog izvora energije na Zemlji.

Globalni sistem pozicioniranja (GPS)

GPS tehnologija, prvobitno razvijena za vojne i svemirske svrhe, postala je neophodan alat za navigaciju, mapiranje, logistiku, transport i različite komercijalne primjene širom svijeta, poboljšavajući efikasnost i sigurnost u brojnim industrijama.

Teflon

Teflon je materijal za neljepljive premaze poznat po svojoj otpornosti na toplotu, hemijskoj inertnosti i niskom trenju. Prvobitno su ga razvili hemičari u kompaniji DuPont 1930-ih godina, a kasnije je našao primjenu u različitim aplikacijama, uključujući posuđe, industrijsku opremu i odjeću. Međutim, njegova važnost u istraživanju svemira postala je očigledna kada je NASA koristila Teflon premaze kako bi zaštitila svemirske letjelice i komponente od ekstremnih temperatura i teških okruženja.

Teflonski premazani stakleni vlaknasti materijal koristio se kao termalna izolacija za svemirske letjelice, pomažući u regulaciji temperatura tokom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu. Dodatno, Teflon se koristio kao lubrikant u svemirskim mehanizmima i kao izolacija u žicama. Razvoj Teflona za svemirske misije doprinio je njegovom širokom usvajanju u potrošačkim proizvodima, uključujući cipele, gdje se koristi radi otpornosti na vodu i trajnosti.

Memorijska pjena

Memorijska pjena, takođe poznata kao viskoelastična pjena, razvijena je 1960-ih godina u NASA-inom Ames istraživačkom centru kako bi se poboljšala sigurnost i udobnost avionskih sjedišta i zaštita od udara za astronaute. Memorijska pjena dizajnirana je da se prilagodi obliku tijela u odgovoru na toplotu i pritisak, pružajući podršku i amortizaciju. U svemiru, memorijska pjena pomaže u ublažavanju pritisnih tačaka koje doživljavaju astronauti tokom produženih perioda bez gravitacije.

Nakon uspješne upotrebe u svemiru, memorijska pjena kasnije je prilagođena za upotrebu u potrošačkim proizvodima, uključujući dušeke, jastuke i cipele. U cipelama, memorijska pjena pruža amortizaciju, apsorpciju udaraca i prilagođenu podršku, poboljšavajući udobnost i smanjujući umor tokom hodanja ili stajanja tokom produženih perioda.

 

Još o nekim patentima koji su od svemirskih istraživanja postali dio svakodnevnice, pročitajte u članku NASA spinoffs.