Irène Joliot-Curie je francuska fizičarka i fizikalna hemičarka, kći je Marie Sklodowske Curie i Pierra Curie, članica “naučne dinastije” Curie. Zajedno sa suprugom Frédéricom Joliot-Curie podijelila je 1935. Nobelovu nagradu za hemiju “kao priznanje za njihovu sintezu novih radioaktivnih elemenata”. Njih dvoje su pokazali kao je moguće umjetno stvoriti nove radioaktivne elemente.

Oni su u zajedničkom istraživanju otkrili da se atomi aluminija izloženi alfa zrakama pretvaraju u atome radioaktivnog fosfora. Od 1946. bila je direktorica Instituta za radij u Parizu, koji je osnovala njezina majka. Rođena je 12. septembra 1897.

Nakon što je započela studij na Fakultetu nauka u Parizu, tijekom Prvog svjetskog rata, služila je kao medicinska sestra radiograf. Doktor nauka postala je 1925. godine, nakon što je pripremila tezu o alfa-zrakama polonija. Sama ili u suradnji sa suprugom, obavila je važan rad na prirodnoj i umjetnoj radioaktivnosti, transmutaciji elemenata i nuklearnoj fizici; s njim je podijelila Nobelovu nagradu za hemiju za 1935., kao priznanje za njihovu sintezu novih radioaktivnih elemenata, čiji rad je sažet u njihovom zajedničkom radu Production artificielle d’éléments radioactifs. Preuve chimique de la transmutation des éléments (1934).

Godine 1938. njeno istraživanje o djelovanju neutrona na teške elemente bilo je važan korak u otkriću fisije urana. Imenovana predavačem 1932., a postala je profesorica na Fakultetu nauka u Parizu 1937., a zatim direktorica Instituta za radij 1946. Kao povjerenica za atomsku energiju šest godina, Irène je sudjelovala u njegovom stvaranju.

Jako se zanimala za društveni i intelektualni napredak žena; bila je članica Comité National de l’Union des Femmes Françaises i Svjetskog vijeća za mir. Godine 1936. Irène Joliot-Curie imenovana je državnom podsekretarkom za naučna istraživanja. Bila je članica nekoliko inostranih akademija i brojnih naučnih društava, počasna doktorica nekoliko univerziteta i nosilac odlikovanja Legije časti. Umrla je u Parizu 1956.

Umrla je u Parizu 17. marta 1956. od leukemije, kao i njena majka, koja je posljedica izloženosti zračenju tijekom istraživanja.